Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - výtvarné umění / 2003)