Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2004 (IpUS - výtvarné umění)

Studijní program: 8206R - výtvarné umění

a) Informace o konání přijímacího řízení:

Termín I. kola přijímacího řízení-posouzení domácích prací: 5.4.-9.4.2004
Termín II. kola přijímacího řízení-talentová zkouška, pohovor: 20.4.-22.4.2004
Náhradní termín přijímacího řízení: 31.5.2004
Termín vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu: 27.4.2004
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí: 31.5.2004
Termín skončení přijímacího řízení: 31.5.2004
Termíny nahlížení do přihlášek: 7.6.2004, 14.6.2004, 28.6.2004

b) Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru za Institut pro  umělecká studia:

Studijní obor
Počet přihlášek / Počet přihlášených Promi-nuta PZ Dostavili se k PZ
(z toho v náhr. termínu)
Splnili podmínky Nesplnili podmínky Přijato ke studiu Počet odvolání Počet kladných rozhodnutí Počet zapsaných ke studiu

Bakalářský studijní program:
Výtvarné umění
Anim.tvorba
35 0 22 (1) 10 12 10 1 0 8
Sochařství
27 0 23 4 19 4 2 0 4
Grafika
81 0 58 10 48 10 4 0 10
Malba
61 1 47 12 35 14 8 1 13
Intermediální tvorba
27 0 21 9 12 10 4 1 10
Celkem
231 1 171 (1) 45 126 48 19 2 45

Informace o konečném počtu zapsaných ke studiu budou doplněny po náhradním termínu zápisu 17.9.2004.
V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

Ostrava, 17.9.2004
Zpracovala a za správnost odpovídá: Andrea Kulmová