Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (IpUS - výtvarné umění / 2004)

Forma přijímací zkoušky: talentová

Hodnotící komise:
Doc. Mgr. Petr Lysáček, Mgr. Jiří Surůvka - intermédia
Doc. Eduard Halberštát. ak. mal. – kresba
Prof. Eduard Ovčáček, ak. mal., PhDr. Eliška Čabalová, Mgr. Pavel Noga, Mgr. Marek Sibinský – grafika
Ak. mal. Daniel Balabán, Doc. Mgr. Petr Lysáček, Mgr. Jiří Surůvka – malba
Doc. Marius Kotrba, ak. soch., Doc. Eduard Halberštát. ak. mal. – sochařství
Mgr. Ilja Novák, Ing. Milan Lesniak, Karel Trlica – animovaná tvorba

GRAFIKA
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní práce
Vlastní volné práce
Fotodokumentace vlastních studií
Fotodokumentace vlastní práce
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Obsah:
Kresba hlavy nebo půlfigury uhlem nebo tuží podle živého modelu
Figurální kompozice nejméně tří figur na libovolné téma
Návrh jednoduchého piktogramu pro uvedené kategorie
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

MALBA
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní kresby a malby
Vlastní volné kresby a malby
Fotodokumentace vlastních studií
Fotodokumentace vlastní práce
Druhé kolo - praktická talentová zkouška
Kresba hlavy podle živého modelu
Figurální malba podle modelu (zátiší)
Malba na zadané téma
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

SOCHAŘSTVÍ
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní kresby
Vlastní volné kresby
Fotodokumentace sochařských studií
Fotodokumentace vlastní sochařské práce
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
Na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
Na toto zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm
Soupis proč danou sochu vytvořili a v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
Pohovor - sochařství a osobní postoje uchazeče.

ANIMOVANÁ TVORBA
První kolo – domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Charakteristika předkládaných domácích prací - důraz na akční kresby (postižení děje, dynamičnost gest, vnímání pohybu figur - nejen lidských).
Náměty, scénáře i ve formě komiksu
Krátké skeče na kazetě, resp. disku
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Kresba jako součást anim. filmu
Volný úkol v rámci animované tvorby
Zadaný úkol v rámci animované tvorby
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

INTERMEDIÁLNÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní kresby a malby
Vlastní volné malby a kresby
Fotodokumentace vlastních projektů konceptuálního charakteru (možnost prezentace formou videozáznamu a PC)
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Kresba dle zadaných parametrů
Volný úkol v rámci intermediální tvorby
Zadaný úkol v rámci intermediální tvorby
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.