Registrace na promoci absolventů

Termín konání:
27. června 2022
Místo konání:
Divadelní sál Domu kultury Ostrava, ul. 28. října 124
Sraz absolventů:
12.00 hod.
Slavnostní zahájení:
13.00 hod.


  • K promoci se dostavte v uvedeném čase! Vzhledem k nutnosti nacvičit předem tento slavností akt, nebude se moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit!
  • Své rodinné příslušníky, hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení, tj. na 13.00 hod.
  • Jelikož se jedná o společenskou událost, přizpůsobte tomu prosím i Vaše oblečení.
  • Registrovat se mohou i absolventi, kteří řádně ukončili studium v letech 2020 a 2021. Diplomy doručte do 23. června 2022 na studijní oddělení FU.
  • Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom vyzvednout po předchozí domluvě na studijním oddělení.


Náklady spojené se slavnostním ukončením studia byly dle směrnice rektora č. 207/2014 stanoveny na částku 500,- Kč. Registrovat se můžete do 23. června 2022 zde.

Poplatek uhraďte bezhotovostně při registraci, nejpozději však do 23. června 2022.

Aby se platba spárovala s konkrétním absolventem, uvádějte vždy variabilní a specifický symbol. Pozor: specifický symbol se vygeneruje během registrace, je to nový SS pro tuto konkrétní platbu, neuvádějte tedy SS, který jste měli jako studenti!


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2022