Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - výtvarné umění / 2004)

Univ. č. Body Obor Rozhodnutí
31923 95

Sochařství

PP
32130 94

Malba

PP
32148 94

Malba

PP
31968 94

Intermediální výtvarné umění

PP
32157 93

Malba

PP
32156 91

Malba

PP
31926 91

Sochařství

PP
32134 90

Intermediální výtvarné umění

PP
31930 90

Malba

PP
25154 89

Animovaná tvorba

PP
24213 89

Malba

PP
32164 88

Malba

PP
31974 88

Intermediální výtvarné umění

PP
31913 87

Sochařství

PP
36098 85

Malba

PP
36104 84

Malba

PP
20016 83

Sochařství

PP
31972 83

Intermediální výtvarné umění

PP
32304 82

Animovaná tvorba

PP
25359 82

Malba

PP
31966 81

Intermediální výtvarné umění

PP
32308 81

Intermediální výtvarné umění

PP
31971 81

Intermediální výtvarné umění

PP
31798 80

Grafika

PP
25175 80

Intermediální výtvarné umění

PP
32169 80

Malba

PP
31816 79

Grafika

PP
32165 79

Malba

PP
17607 78

Animovaná tvorba

PP
31888 78

Intermediální výtvarné umění

PP
31813 78

Grafika

PP
20664 78

Grafika

PP
32299 78

Animovaná tvorba

PP
31931 77

Grafika

PP
32946 77

Animovaná tvorba

PP
31848 76

Grafika

PP
31808 76

Grafika

PP
31903 76

Animovaná tvorba

PP
31843 76

Grafika

PP
32948 76

Animovaná tvorba

PP
31758 76

Animovaná tvorba

PP
24715 75

Grafika

PP
18227 75

Malba

PP
24149 75

Animovaná tvorba

PP
24720 75

Grafika

PP
31893 75

Animovaná tvorba

PP
19695 74

Malba

NP
19990 70

Intermediální výtvarné umění

NP
25157 70

Sochařství

NP
31945 70

Sochařství

NP
32264 70

Malba

NP
18884 69

Malba

NP
25320 67

Malba

NP
31917 67

Sochařství

NP
31967 66

Intermediální výtvarné umění

NP
32138 65

Malba

NP
31965 64

Intermediální výtvarné umění

NP
31897 63

Animovaná tvorba

NP
31615 62

Malba

NP
31896 62

Animovaná tvorba

NP
31623 62

Intermediální výtvarné umění

NP
32166 62

Malba

NP
31908 61

Animovaná tvorba

NP
32160 59

Malba

NP
18985 58

Animovaná tvorba

NP
31899 58

Animovaná tvorba

NP
34269 58

Sochařství

NP
32151 57

Malba

NP
31762 57

Grafika

NP
32152 55

Malba

NP
32947 55

Animovaná tvorba

NP
31887 54

Animovaná tvorba

NP
32171 54

Malba

NP
31810 53

Grafika

NP
31958 52

Intermediální výtvarné umění

NP
31960 52

Intermediální výtvarné umění

NP
26317 52

Intermediální výtvarné umění

NP
31915 50

Sochařství

NP
31804 47

Grafika

NP
31900 46

Animovaná tvorba

NP
31806 44

Grafika

NP
31921 42

Sochařství

NP
31768 41

Grafika

NP
31970 41

Intermediální výtvarné umění

NP
36088 36

Grafika

NP
31837 36

Grafika

NP
31814 33

Grafika

NP
24714 32

Grafika

NP
31916 32

Sochařství

NP
31803 29

Grafika

NP
24844 27

Grafika

NP
31255 26

Grafika

NP
31910 14

Sochařství

NP
31800 5

Grafika

NP
32510 5

Malba

NP
31748 5

Grafika

NP
32309 5

Grafika

NP
31750 5

Grafika

NP
31835 5

Grafika

NP
31760 5

Grafika

NP
31847 5

Grafika

NP
31819 5

Grafika

NP
31600 5

Grafika

NP
10623 5

Grafika

NP
24134 5

Sochařství

NP
31807 5

Grafika

NP
36094 5

Intermediální výtvarné umění

NP
31933 5

Sochařství

NP
31841 5

Grafika

NP
31761 5

Grafika

NP
31802 4

Grafika

NP
31797 4

Grafika

NP
31832 4

Grafika

NP
31765 4

Grafika

NP
25673 4

Grafika

NP
24951 4

Sochařství

NP
31805 3

Grafika

NP
32128 3

Malba

NP
31895 3

Animovaná tvorba

NP
31962 3

Intermediální výtvarné umění

NP
32155 3

Malba

NP
31955 3

Grafika

NP
31756 3

Grafika

NP
32167 3

Malba

NP
32257 3

Malba

NP
31828 3

Grafika

NP
31833 3

Grafika

NP
36112 3

Animovaná tvorba

NP
24871 2

Malba

NP
32970 2

Malba

NP
31891 2

Animovaná tvorba

NP
21048 2

Intermediální výtvarné umění

NP
31757 2

Grafika

NP
31825 2

Grafika

NP
33711 2

Grafika

NP
32137 2

Malba

NP
32146 2

Malba

NP
31943 2

Sochařství

NP
32149 2

Malba

NP
31796 2

Grafika

NP
32153 2

Malba

NP
32967 2

Malba

NP
31795 2

Grafika

NP
31831 2

Grafika

NP
31906 2

Animovaná tvorba

NP
31820 1

Grafika

NP
32129 1

Malba

NP
32133 1

Malba

NP
32263 1

Malba

NP
31842 1

Grafika

NP
32135 1

Malba

NP
32144 1

Malba

NP
31961 1

Intermediální výtvarné umění

NP
32147 1

Malba

NP
33712 1

Sochařství

NP
31799 1

Grafika

NP
31755 1

Grafika

NP
31753 1

Grafika

NP
32168 1

Malba

NP
32170 1

Malba

NP
32172 1

Malba

NP
32132 0

Malba

NP
36109 0

Sochařství

NP
31911 0

Sochařství

NP
32136 0

Malba

NP
32139 0

Malba

NP
19696 0

Sochařství

NP
31914 0

Sochařství

NP
32311 0

Grafika

NP
31918 0

Sochařství

NP
31920 0

Sochařství

NP
36086 0

Grafika

NP

Legenda:
PP – přijat/a (splnil/a podmínky přijímacího řízení)
NP – nepřijat/a (nesplnil/a podmínky přijímacího řízení)

Poznámka:
Talentová přijímací zkouška proběhla dvoukolově v pěti zadáních – 5-ti úkolech.

První kolo – domácí práce (úkol č. 1)
Hodnocení:
0 – 5 bodů – uchazeč nepostoupil do druhého kola
6 – 20 bodů – uchazeč postoupil do druhého kola

Druhé kolo – praktická talentová zkouška, úkoly č. 2-5 (kresba, zadaný úkol, volný úkol, pohovor).
Hodnocení:
Max. 20 bodů za úkol
Max. 100 bodů v celkovém součtu za všechny úkoly
Min. 75 bodů v celkovém součtu za všechny úkoly pro splnění požadavků na přijetí uchazeče

Pokud uchazeč nedosáhl minimálního počtu bodů (75), nesplnil požadavky stanovené pro přijetí ke studiu.