Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

 1. Tyto podmínky pro přijetí se vztahují pouze na osoby, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.
 2. V rámci přijímacího řízení uchazeč předloží doklad o udělení dočasné ochrany.
 3. Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně: uchazeč zadá svůj e-mail a následně své osobní údaje a zvolí si studijní program a studijní specializaci.
 4. Je-li přihláška řádně podána, uchazeč koná přijímací zkoušku.
 5. V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací ve výtvarných bakalářských studijních programech, musí počítat s náročností přijímacího řízení a jeho průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem pro všechny specializace a ateliéry.
 6. Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením není stanoven.
 7. Termín podání e-přihlášky: 10. května – 31. července 2022.
 8. Termíny přijímacích zkoušek: 29. – 31. srpna 2022.
 9. Pozvánka k přijímací zkoušce nebude zasílána v listinné podobě, bude zaslána na e-mail zadaný v e-přihlášce s uvedením konkrétního termínu přijímací zkoušky.
 10. Seznam vybraných studijních programů, včetně specializací, formy studia, způsobu ověření dalších podmínek pro přijetí a uvedením minima bodů je uveden zde.
 11. Doklad o předchozím vzdělání a jeho uznání.
 12. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati i uchazeči bez středoškolského vzdělání.
 13. Plné znění Podmínek přijetí ke studiu pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. soubor pdf 0,15 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 05. 2022