Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2005 (IpUS - výtvarné umění)

Studijní program - B 8206 Výtvarná umění

a. Informace o konání přijímacího řízení:

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:

Termín odevzdání domácích prací: 14. 3. - 18. 3. 2005
Vyhodnocení domácích prací: 21. 3. - 25. 3. 2005
Výdej domácích prací: 29. 3. - 1. 4. 2005
Talentové zkoušky: 5. 4. - 8. 4. 2005
Náhradní termín přijímacího řízení: 20.6.2005

b. Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru:

Počet přihlášek/Počet přihlášených: 303
Nesplnili podmínky: 182
Přijato ke studiu: 47
Nedostavili se: 64
Nerozhodnuto: 10
Počet zapsaných ke studiu (bude doplněno v září 2005)

Studijní program - N 8206 Výtvarná umění

a. Informace o konání pøijímacího řízení:

Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2005
Přijímací zkoušky: 19. 4. 2005
Náhradní termín přijímacího řízení: 20.6.2005

b. Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru:

Poèet přihlášek/Počet přihlášených: 39
Nesplnili podmínky: 8
Přijato ke studiu: 30
Nedostavili se: 1
Počet zapsaných ke studiu (bude doplněno v září 2005)

1 PZ = přijímací zkouška
V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.
Zpracovala a za správnost odpovídá: Naďežda Novotná