Mezinárodní letní akademie komorní hudby Ostrava 2022

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


21. - 24. června 2022

První ročník Mezinárodní letní akademie komorní hudby Ostrava 2022 otevře své brány studentům konzervatoří a vysokých hudebních skol, pedagogům konzervatoří a základních uměleckých škol i široké hudební veřejnosti. Hlavním posláním mezinárodní letní akademie by mělo být nyní i v budoucnu setkání mladých hudebníků v tvůrčím mezinárodním hudebním prostředí. Vedle intenzivní výuky komorní hry se budou moci účastníci těšit na lektorů a závěrečný koncert účastníků kursů.

Lektoři:

doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
klavír
AMU Praha
prof. MgA. Miloslav Jelínek
kontrabas
JAMU
violoncello
Janáčkova filharmonie Ostrava, FU OU
MgA. Jan Schulmeister
housle
Wihanovo kvarteto
housle
Talichovo kvarteto, FU OU

Místo konání

Výuka:

třídy Fakulty umění
Sokolská tř. 17 (budova F)
třídy Fakulty umění
Českobratrská ul. 16 (budova B)


Koncerty:

koncertní sál
Českobratrská ul. 16 (budova B)
aula OU
Českobratrská ul. 16 (budova B)


Kurzovné

Komorní hra – aktivní účastník
1.900 CZK, (2 až 3 lekce v trvání 60 min)
odkaz na registraci
Komorní hra – aktivní účastník, soubor o třech a více lidech
1.300 CZK, (2 až 3 lekce v trvání 60 min)
odkaz na registraci
Komorní hra – pasivní účastník


Přihláška

Přihlášku zašlete ve formátu PDF na adresu do 31. května 2022. Kurzovné prosíme uhradit taktéž do 31. května 2022.

Pokud se hlásí celý komorní soubor, pak každý člen musí vyplnit individuální přihlášku.

Požadované údaje zpracováváme dle "Zásad ochrany osobních údajů".

Doporučený repertoár

J. S. Bach, J. K. Vaňhal, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Ant. Dvořák, P. I. Čajkovskij, B. Martinů aj.

Náslechy v hodinách – ve volných chvílích se samozřejmě můžete přijít podívat do kterékoli hodiny a poslechnout si hru vašich kolegů. Bude jistě zajímavé sledovat pedagogické působení všech lektorů i z pozice posluchače! Rozpis výuky se studovanými skladbami bude veřejný.

Poznámka: Ubytování a stravování si zařizuje účastník sám.

Aktuální informace naleznete vždy na webu Fakulty umění Ostravské univerzity.

Odkaz na Facebookovou událost.


Těšíme se na Vás!


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 05. 2022