Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (IpUS - výtvarné umění / 2005)

Informace o přijímacích zkouškách v roce 2005 podle studijního programu

Studijní program B 8206 - Výtvarná umění

Forma přijímací zkoušky: talentová
Přijímací zkouška bakalářského studia probíhá dvoukolově v pěti zadáních - 5-ti úkolech.

První kolo - domácí práce (úkol č. 1),
hodnocení:
0-5 bodů - uchazeč nepostupuje do druhého kola,
6-20 bodů - uchazeč postupuje do druhého kola.

Postup do 2. kola je podmíněn ziskem min. 6-ti bodů za domácí práce!
Druhé kolo - praktická talentová zkouška, úkoly č. 2-5 (kresba, zadaný úkol, volný úkol, pohovor),
hodnocení: max. 20 bodů za úkol; max. 100 bodů v celkovém součtu za všechny úkoly;
min. 75 bodů v celkovém součtu za všechny úkoly pro splnění požadavků na přijetí.
Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů (75), nesplní požadavky stanovené pro přijetí ke studiu.vymezený čas pohovoru: 20 min.
maximální počet bodů: 70
minimální počet bodů: 50

ANIMOVANÁ TVORBA
První kolo – domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Charakteristika předkládaných domácích prací - důraz na akční kresby (postižení děje, dynamičnost gest, vnímání pohybu figur - nejen lidských).
Náměty, scénáře i ve formě komiksu
Krátké skeče na kazetě, resp. disku
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Kresba jako součást anim. filmu
Volný úkol v rámci animované tvorby
Zadaný úkol v rámci animované tvorby
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

Hodnotící komise:
Mgr. Ilja Novák, Ing. Milan Lesniak, Karel Trlica.

GRAFIKA
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní práce
Vlastní volné práce
Fotodokumentace vlastních studií
Fotodokumentace vlastní práce
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Obsah:
Kresba hlavy nebo půlfigury uhlem nebo tuží podle živého modelu
Figurální kompozice nejméně tří figur na libovolné téma
Návrh jednoduchého piktogramu pro uvedené kategorie
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

Hodnotící komise:
Prof. Eduard Ovčáček, ak. mal., PhDr. Eliška Čabalová, Mgr. Pavel Noga, Mgr. Marek Sibinský.

INTERMEDIÁLNÍ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní kresby a malby
Vlastní volné malby a kresby
Fotodokumentace vlastních projektů konceptuálního charakteru (možnost prezentace formou videozáznamu a PC)
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Kresba dle zadaných parametrů
Volný úkol v rámci intermediální tvorby
Zadaný úkol v rámci intermediální tvorby
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

Hodnotící komise:
Doc. Mgr. Petr Lysáček, Mgr. Jiří Surůvka

MALBA
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní kresby a malby
Vlastní volné kresby a malby
Fotodokumentace vlastních studií
Fotodokumentace vlastní práce
Druhé kolo - praktická talentová zkouška
Kresba hlavy podle živého modelu
Figurální malba podle modelu (zátiší)
Malba na zadané téma
Pohovor - orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění.

Hodnotící komise:
Ak. mal. Daniel Balabán, Mgr. Jiří Surůvka, Mgr. František Kowolowski

SOCHAŘSTVÍ
První kolo - domácí práce zaslané uchazečem
Obsah:
Studijní kresby
Vlastní volné kresby
Fotodokumentace sochařských studií
Fotodokumentace vlastní sochařské práce
Druhé kolo – praktická talentová zkouška
Modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
Na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
Na toto zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm
Soupis proč danou sochu vytvořili a v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
Pohovor - sochařství a osobní postoje uchazeče.

Hodnotící komise:
Doc. Marius Kotrba, ak. soch., Doc. Eduard Halberštát. ak. mal.

Studijní program N 8206 - Výtvarná umění

Forma přijímací zkoušky: talentová

Přijímací zkouška navazujícího magisterského studia se skládá ze dvou částí, pohovoru s odbornou komisí a předložení dokumentace umělecké činnosti. Hodnocení: max. 20 bodů za každou část; max. 40 bodù v celkovém součtu; min. 30 bodů v celkovém součtu za obě části pro splnění požadavků na přijetí. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů (30), nesplní požadavky stanovené pro přijetí ke studiu.

Hodnotící komise:

Mgr. Ilja Novák, Ing. Milan Lesniak, Karel Trlica.
Prof. Eduard Ovèáèek, ak. mal., PhDr. Eliška Čabalová, Mgr. Pavel Noga, Mgr. Marek Sibinský.
Doc. Mgr. Petr Lysáček, Mgr. Jiří Surùvka
Ak. mal. Daniel Balabán, Mgr. Jiří Surùvka, Mgr. František Kowolowski
Doc. Marius Kotrba, ak. soch., Doc. Eduard Halberštát. ak. mal.

V Ostravě 11.7.2005

Zpracovala a za správnost odpovídá: Naďěžda Novotná