Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2003 (IpUS - hudební umění)

a) Informace o konání přijímacího řízení:

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
- řádný termín: 31.3.-4.4.2003
- náhradní termín: 24.4.2003
- obnovené přijímací řízení 17.9.2003
 
Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu:
- řádný termín: 9.4.2003
- náhradní termín: 24.4.2003
- obnovené přijímací řízení: 17.9.2003
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí: 21.5.2003
Termín skončení přijímacího řízení: 24.4.2003
Termín skončení obnoveného přijímacího řízení: 17.9.2003

 

b) Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru za Institut:

Studijní obor
Počet přihlášek / Počet přihlášených Prominuta PZ1 Dostavili se k PZ1
(z toho v náhr. termínu)
Splnili podmínky Nesplnili podmínky Přijato ke studiu Počet odvolání Počet kladných rozhodnutí Počet zapsaných ke studiu

Magisterský studijní program:
Hudební umění
Umělecko-pedagogické studium – hudební zaměření
60 0 39 (4) 24 15 24 2 0 23

1 PZ = přijímací zkouška

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

Ostrava 18.9.2003
Zpracovala: Mária Šolonková
Za správnost odpovídá: Mgr. Dušan Foltýn