Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (IpUS - hudební umění / 2003)

Studijní program KKOV 8201 T - Hudební umění
Studijní obor: umělecko-pedagogické studium - hudební zaměření

Forma přijímací zkoušky: talentová

 1. Hlavní obor - praktická zkouška (hra na nástroj nebo sólový zpěv)

  vymezený čas zkoušky: 20 min.
  maximální počet bodů: 70
  minimální počet bodů: 50

  hodnotící komise:
  Klavír: předseda - prof. Rudolf Bernatík, členové - Prof. Czeslaw Stanczyk, Mgr. Marta Toaderová, MgA. Eliška Novotná, Mgr. Xenie Hranická
  Smyčce: předseda - doc. Vítězslav Kuzník, členové - prof. Zdeněk Gola, MgA. Luděk Cap, Mgr. Irena Vítková, doc. Jan Hališka, Mgr. Pavel Vítek, Mgr. Jiří Hanousek
  Dechy: předseda - doc. Valter Vítek, členové - Mgr. Marcela Šindelová, Mgr. Dušan Foltýn, Mgr. Zdeněk Fintes, MgA. Jiří Bystroň
  Zpěv: předseda - doc. Drahomíra Míčková, členové - doc. Henryka Januszewska, Mgr. Janka Drahovzalová, OA Siarhei Zubkevich, Mgr. Nina Krioutchkova

 2. Hudebně kulturní přehled - ústní pohovor
  (Všeobecný přehled dějin hudby, světové a české osobnosti ve vztahu k hlavnímu oboru uchazeče, přehled dějin a literatury hlavního oboru a celkový hudebně kulturní přehled.)

  vymezený čas zkoušky: 10 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5

  hodnotící komise:
  viz bod 1.

 3. Hudební teorie - písemný rozbor sonáty nebo lidové písně

  vymezený čas zkoušky: 45 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5

  vyhodnotil: doc. Wieslaw Cienciala

Poznámka:
Pokud posluchač nedosáhl minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu.

V Ostravě 29.4.2003

Zpracovali: Mgr. Dušan Foltýn, Mária Šolonková
Za správnost odpovídá: Mgr. Dušan Foltýn - zástupce ředitele IpUS pro studium