Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - hudební umění / 2003)

Studijní program KKOV 8201 T - Hudební umění
Studijní obor: umělecko-pedagogické studium hudební (hra na nástroj a sólový zpěv)

  Univ.číslo Počet bodů Obor Rozhodnutí
 
1. 24245 96 klavír PP
2. 24492 95 zpěv PP
3. 24291 92 klarinet PP
4. 24248 91 klavír PP
5. 29021 90 zpěv PP
6. 24296 89 klarinet PP
7. 25451 89 zpěv PP
8. 24495 87 zpěv PP
9. 24237 81 klavír PP
10. 24811 80 housle PP
11. 24260 79 housle PP
12. 17324 77 flétna PP
13. 24275 76 flétna PP
14. 24476 75 zpěv PP
15. 24487 74 zpěv PP
16. 24246 74 klavír PP
17. 365 72 flétna PP
18. 24472 72 housle PP
19. 24273 71 violoncello PP
20. 24254 67 housle PP
21. 24279 65 flétna PP
22. 9475 63 hoboj PP
23. 24262 63 viola PP
24. 24491 69 zpěv NP
25. 24477 65 zpěv NP
26. 17365 63 zpěv NP
27. 24288 57 hoboj NP
28. 24295 55 klarinet NP
29. 9422 55 zpěv NP
30. 24445 54 zpěv NP
31. 24292 50 klarinet NP
32. 24497 50 zpěv NP
33. 24498 45 zpěv NP
34. 24817 42 zpěv NP
35. 24493 25 zpěv NP
36. 24474 24 zpěv NP
37. 24494 22 zpěv NP
38. 24485 6 zpěv NP
 
Legenda: PP - přijat po přijímacích zkouškách
NK - nepřijat z kapacitních důvodů
NP - nepřijat pro nesplnění podmínek
Poznámka: 3 části přijímací zkoušky hra na nástroj nebo sólový zpěv: max 70 bod,. min 50 bodů všeobecný kulturní přehled: max 15 bodů, min 5 bodů rozbor skladby: max 15 bodů, min 5 bodů
Pokud uchazeč nedosáhl minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu.