BookVision

Ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity vyhlašuje 1. ročník mezinárodní soutěže reflektující uměleckou knižní tvorbu studentů vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.

Studenti mohou přihlašovat své práce vytvořené v letech 2020–2022 do tří kategorií:

  1. Autorská kniha
  2. Kniha-objekt
  3. Virtuální kniha

Soutěž má za cíl prezentovat studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Ambicí soutěže je stát se pravidelnou přehlídkou studentské tvorby, umožnit mezinárodní srovnání umělecké knižní tvorby v oblasti autorské knihy, knižních objektů, digitálních a interaktivních knih a také zprostředkovat vzájemné setkání děl a inspiraci.

Přihlášky a fotodokumentaci zasílejte elektronicky do 15. dubna 2022 na e-mail .

Těšíme se na vás!

plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2022