Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2004 (IpUS - hudební umění)

a) Informace o konání přijímacího řízení:

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:

 • řádný termín:29.3.-1.4.2004
 • náhradní termín:18.5.2004
 • Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu:

 • řádný termín:13.4.2004
 • náhradní termín:18.5.2004
 • Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí:10.5.2003
  Termín skončení přijímacího řízení:18.5.2003

  b) Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru za Institut:

  Studijní obor:
  Magisterský studijní program, Hudební umění - Umělecko-pedagogické studium – hudební zaměření

  Počet přihlášek/ Počet přihlášených - 74
  Prominuta PZ1 - 0
  Dostavili se k PZ1 (z toho v náhr. termínu) - 50 (2)
  Splnili podmínky - 25
  Nesplnili podmínky - 25
  Přijato ke studiu - 24
  Počet odvolání - 2
  Počet kladných rozhodnutí - 0
  Počet zapsaných ke studiu - bude doplněno 10.9.2004

  1 PZ = přijímací zkouška

  V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.


  Ostrava 18.5.2004
  Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková