Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (IpUS - hudební umění / 2004)

Informace o přijímacích zkouškách v roce 2004 podle studijního programu
Studijní program M 8201 – Hudební umění
Studijní obor: umělecko-pedagogické studium – hudební zaměření

Forma přijímací zkoušky: talentová

 1. Hlavní obor – praktická zkouška (hra na nástroj nebo sólový zpěv)
 2. vymezený čas zkoušky: 20 min.
  maximální počet bodů: 70
  minimální počet bodů: 50

  hodnotící komise:
  Klavír: předseda - prof. Rudolf Bernatík, členové – Prof. Czeslaw Stanczyk, Mgr. Marta Toaderová, doc.MgA. Jan Grossmann
  Smyčce: předseda – doc. Vítězslav Kuzník, členové - prof. Zdeněk Gola, MgA. Luděk Cap, Mgr. Irena Vítková, doc. Jan Hališka, Mgr. Pavel Vítek, Mgr. Jiří Hanousek, doc. MgA. Jan Grossmann
  Dechy: předseda – doc. Valter Vítek, členové - Mgr. Marcela Šindelová, Mgr. Dušan Foltýn, Mgr. Zdeněk Fintes, MgA. Jiří Bystroň, doc.MgA. Jan Grossmann
  Zpěv: předseda – doc. Drahomíra Míčková, členové – prof. Henryka Januszewska, Mgr. Janka Drahovzalová, OA Siarhei Zubkevich, Mgr. Nina Krioutchkova

 3. Hudebně kulturní přehled – ústní pohovor
 4. (Všeobecný přehled dějin hudby, světové a české osobnosti ve vztahu k hlavnímu oboru uchazeče, přehled dějin a literatury hlavního oboru a celkový hudebně kulturní přehled.)

  vymezený čas zkoušky: 10 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5

  hodnotící komise:
  viz bod 1.

 5. Hudební teorie – písemný rozbor sonáty nebo lidové písně
 6. vymezený čas zkoušky: 45 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5

  vyhodnotil:doc. MgA. Jan Grossmann

Poznámka:
Pokud posluchač nedosáhl minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu.

 

V Ostravě 18.5.2004

Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková