Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2005 (IpUS - hudební umění)

Studijní program - 8201M Hudební umění

 1. Informace o konání přijímacího řízení:

  Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
  - řádný termín:4.4.-7.4.2005
  - náhradní termín:2.5.2005 a 1.6.2005
  Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu:
  - řádný termín:15.4.2005
  - náhradní termín:3.5.2005 a 1.6.2005
  Termín skončení přijímacího řízení:1.6.2005

 2. Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru:

  Počet přihlášek/Počet přihlášených71/71
  Prominuta PZ10
  Dostavili se k PZ1 (z toho v náhradním termínu)54 (3)
  Splnili podmínky40
  Nesplnili podmínky14
  Přijato ke studiu36
  Počet odvolání5
  Počet kladných rozhodnutí2
  Počet zapsaných ke studiu(bude doplněno v září 2005)

1 PZ = přijímací zkouška

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková