Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (IpUS - hudební umění / 2005)

Informace o přijímacích zkouškách v roce 2005 podle studijního programu
Studijní program M 8201 - Hudební umění
Studijní obor: umělecko-pedagogické studium - hudební zaměření

 
Forma přijímací zkoušky: talentová

 1. Hlavní obor - praktická zkouška (hra na nástroj nebo sólový zpěv)
  vymezený čas zkoušky: 20 min.
  maximální počet bodů: 70
  minimální počet bodů: 50
   
  hodnotící komise:
  Klavír: předseda - prof. Rudolf Bernatík, členové - prof. Czeslaw Stanczyk, Mgr. Marta Toaderová, Mgr. Xenie Hranická
  Housle: předseda - prof. Vítězslav Kuzník, členové - prof. Zdeněk Gola, MgA. Luděk Cap, Mgr. Irena Vítková
  Viola: předseda - prof. Vítězslav Kuzník, členové - prof. Zdeněk Gola, Mgr. Pavel Vítek, MgA. Luděk Cap, Mgr. Irena Vítková
  Violoncello: předseda - doc. Jan Hališka, členové - Mgr. Jiří Hanousek, Mgr. Jan Krček, Mgr. Pavel Vítek,
  Dechy: předseda - doc. Valter Vítek, členové - Mgr. Marcela Šindelová, Mgr. Dušan Foltýn, Mgr. Zdeněk Fintes, MgA. Jiří Bystroň, Mgr. Igor Františák
  Zpěv: předseda - doc. Drahomíra Míčková, členové - prof. Henryka Januszewska, Mgr. Janka Drahovzalová, OA Siarhei Zubkevich, Mgr. Nina Krioutchkova, OA Jaroslav Kosec

 2. Hudebně kulturní přehled - ústní pohovor
  (Všeobecný přehled dějin hudby, světové a české osobnosti ve vztahu k hlavnímu oboru uchazeče, přehled dějin a literatury hlavního oboru a celkový hudebně kulturní přehled.)
   
  vymezený čas zkoušky: 10 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5
   
  hodnotící komise:
  viz bod 1.

 3. Hudební teorie - písemný rozbor skladby
  vymezený čas zkoušky: 45 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5
  vyhodnotil: doc. MgA. Jan Grossmann

Poznámka:
Pokud posluchač nedosáhl minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu.

V Ostravě 3.5.2005

Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková