Diplomky 2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Letošní výstava každoročních závěrečných diplomových prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity je opět k vidění v již tradičních prostorách Galerie Dolu Michal.

Přehlídka diplomových prací Ostravské univerzity v letošním roce bude zahájená bez větších covidových omezení a nebude probíhat “online”. Přesto dočasná izolace a distanční výuka tento ročník absolventů mocně zasáhla.

Není tady však řeč o kvalitě – tu nelze vystaveným pracím upřít. Změny by bylo možné vnímat spíše, kdybychom měli příležitost studenty pozorovat během jejich tvůrčí práce, nebo kdybychom mohli nahlédnout do myšlenkových pochodů v jejich hlavě.

Říká se, že malé dítě, než začne chodit, tančí. Než začne mluvit, zpívá a než začne psát, kreslí. Tvorba, pokud její hodnotu ve svém životě časem nepotlačíme, zdá se být přirozenou formou sebevyjádření. V době krize lze tedy předpokládat, že tvorba nadále sekunduje v našich životech jakožto forma povznesení, relaxace, vyjádření frustrace či seberealizace. Pokud uzavřeme divadla, galerie a koncertní síně, umění tímto nemizí, transformuje se do různorodých odnoží ve formě online koncertů, virálně napodobovaných choreografií na tiktoku, virtualních galerijních síní. Z pasivních diváků se stává více a více tvůrců amatérů a stává se, že profesionální umělci zpívají árie z balkónu od naproti.

Pokud si ovšem zvolíme tvorbu jako profesionální náplň našich životů, klademe na ni během krize jiný druh nároků a doprovází ji jiný druh emocí. Existenciální tíseň z nejistého finančního zabezpečení roste exponenciálně s počtem nakažených. A to, co doposud bylo v našich životech nezbytné a co jsme během příjímacích zkoušek na vysokou uměleckou školu vnímali jako neoddělitelnou propojenost naší osoby s uměním, realita nyní upozaďuje a naznačuje, že stejně jako u netvořících lidí, jsou naše základní potřeby stejné. Pokud tedy neuposlechneme slova našeho prezidenta, že umělci tvoří lépe, pokud mají hlad, je potřeba dovolit si uspořádat své priority tak, abychom především přečkali těžké časy, anebo je pomohli přečkat jiným.

Výstava diplomantů v letošním roce nese trochu jiné znaky než doposud. Jsou v nich zakomponovány úvahy studentů, které se musely vypořádávat se zátěží doposud nevídanou. Nelze je tedy tradičně podrobit běžné praxi vysokoškolského hodnocení a srovnávání kvality. Letos rezonuje expozicí myšlenka “najít hodnotu v samotném smyslu tvorby, odhodlání, trpělivosti, obětavosti, ale také v sebezapření, akceptaci úbytku sil, v pochybnostech“.

A stejně tak diváci – místo hodnocení hledáme hodnotu a nacházíme ji i tam, kde doposud nebyla tak patrná.

Vernisáž výstavy Diplomky proběhne ve středu 15. září od 18:00 v návaznosti na zahájení výběrové přehlídky bakalářských prací v GAFU - Galerii Fakulty umění Ostravské univerzity, která začíná v 17:00. Návštěvníci mohou využít přistaveného autobusu, který je přepraví z GAFU na Důl Michal a zpět.

Za podporu realizace výstavy Diplomky 2021 děkujeme: Galerii Dolu Michal a Národnímu památkovému ústavu.

FB událost: Diplomky 2021 / Bakalářky 2021 | Facebook


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 09. 2021