Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - hudební umění / 2005)

Studijní program M8201 - Hudební umění
Studijní obor: umělecko-pedagogické studium hudební

Specializace: hra na klavír

Pořadí Univ.číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 43654 94 10
2. 43844 87 10
3. 43314 83 10
4. 43337 83 10
5. 50094 83 10
6. 43314 76 10
7. 43683 76 83
8. 43672 74 83
9. 43336 73 22
10. 43320 73 22
11. 43670 73 21
12. 43685 68 21
13. 48234 49 81


Specializace: hra na housle

Pořadí Univ.číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 44229 88 10
2. 44631 84 10
3. 44376 82 10
4. 43391 80 10
5. 44591 78 10
6. 43316 77 10
7. 32604 76 10
8. 43665 75 10
9. 43032 72 10
10. 44230 65 21


Specializace: hra na violu

Pořadí Univ.číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 43335 86 10
2. 38134 67 10


Specializace: hra na violoncello

Pořadí Univ.číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 43164 85 10
2. 43319 82 10
3. 43657 74 10
4. 43133 73 10
5. 43668 72 10
6. 32561 71 81


Specializace: hra na flétnu

Pořadí Univ.číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 42994 92 10
2. 43331 87 10
3. 43681 53 21
4. 43146 48 21


Specializace: hra na klarinet

Pořadí Univ.číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 43047 89 10
2. 32801 82 10
3. 32575 82 10
4. 32531 62 21


Specializace: sólový zpěv

Pořadí Univ.číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 41967 97 10
2. 43666 95 10
3. 43333 91 10
4. 42633 85 10
5. 32562 83 83
6. 43330 81 10
7. 42966 79 10
8. 43465 78 10
9. 44231 75 22
10. 32595 69 21
11. 41310 57 21
12. 44714 54 21
13. 35530 51 21
14. 43338 49 21
15. 20889 45 21

10 - přijat na základě přijímací zkoušky (34 uchazečů)
21 - nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení (12 uchazečů)
22 - nepřijat z kapacitních důvodů (3 uchazeči)
81 - přijat po odvolání na základě rozhodnutí rektora (2 uchazeči)
83 - nepřijat po odvolání pro nedostačující kapacitu oboru (3 uchazeči)