Figurama 21

Výstava FIGURAMA 21 proběhne ve dnech 15. dubna – 11. června 2021 v prostorách kreslírny, chodeb prvního a druhého patra budovy Fakulty umění Ostravské univerzity (Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory). Je zde představen široký výběr studentských kreseb z účastnických uměleckých vysokých škol z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Součásti projektu budou i výstavy pedagogů v Galerii Student (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory).

Figurama je mezinárodní projekt zaměřený na figurální tvorbu (kresba, malba, socha), který má za cíl mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých participujících vysokých uměleckých školách. Figurama však plní i další důležitý úkol vede studenty k pochopení, že kresba, včetně té figurální, je nepostradatelnou součástí většiny uměleckých oborů i v dnešní době převahy nových médií. Učí je novému způsobu vnímání lidského těla, podporuje jejich tvarovou zásobu, kresebné dovednosti a pomáhá rozvíjet jejich myšlení a kreativitu.

Projekt Figurama zahrnuje každoročně cyklus výstav doprovázených rozsáhlým katalogem, který zároveň slouží i jako výukový materiál. Výstavy v rámci projektu jsou pořádány jak samotným organizátorem projektu, tak jednotlivými participujícími vysokými školami ve svých městech.

Některé z výstav studentských figurálních prací jsou také doplněny o část pedagogickou nazvanou Artelerie. U příležitosti hostování výstav v zahraničí jsou také zpravidla pořádány workshopy a přednášky zaměřené na figurální kresbu.


Vernisáž výstavy Figurama 21
Fakulta umění Ostravské univerzity – Příspěvky | Facebook

3D prohlídka výstavy Figurama 21
Fakulta umění Ostravské univerzity – Příspěvky | Facebook

Vernisáž výstavy Znak – Iluze – Projekce
Fakulta umění Ostravské univerzity – Příspěvky | Facebook


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2021