Pedagogika pro učitele ZUŠ

Fakulta umění Ostravské univerzity otevírá nový kurz celoživotního vzdělávání „Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři“ (podle § 10 odst. 1 písm. a), g), h), i) a § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

Jedná se o jednoleté studium se studijním plánem, který obsahuje předměty z oblasti pedagogiky, didaktiky a předměty praktické s ohledem na potřeby učitele ZUŠ a dalších škol s hudebním zaměřením.


Kurz otevíráme pro nástroje:

 • Klavír
 • Zpěv

 • Fagot
 • Flétna
 • Hoboj
 • Klarinet
 • Lesní roh
 • Pozoun
 • Saxofon
 • Trubka

Pro skupinu všech dechových nástrojů jsou společné oborové předměty.

 • Housle
 • Viola
 • Violoncello
 • Kontrabas

Pro skupinu smyčcových nástrojů jsou společné oborové předměty.


Podmínky pro přijetí a bližší informace budou zveřejněny na stránkách Fakulty umění během měsíce dubna.

Termín pro podání přihlášek: květen – červen 2021

Přijímací zkoušky proběhnou v červenci 2021. Datum bude upřesněno podle počtu přihlášených uchazečů na konci června 2021. Přijímací zkouška může být odpuštěna, pokud počet přihlášek nepřesáhne 80 uchazečů.

Obor bude otevřen pouze, pokud bude v daném kurzu alespoň 20 přihlášených uchazečů

Pro bližší informace kontaktujte proděkana pro studium, MgA. Michal Bárta, Ph.D., na adrese .


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 03. 2021