Fakulta umění má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Fakulta umění Ostravské univerzity (FU OU) ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) nabízí od příštího akademického roku 2021/22 nový navazující magisterský studijní program v oblasti kulturního managementu.

Proč studovat Produkci v kulturních a kreativních odvětvích v Ostravě

Fakulta umění Ostravské univerzity nabízí studijní programy jak v oblasti hudby, tak i výtvarného umění a tímto je v České republice v oblasti kultury unikátní vysokoškolskou vzdělávací institucí. Z této premisy vycházela i při zřizování nového magisterského oboru, kterým doplňuje portfolio nabízených výtvarných, hudebních a teoretických oborů a posilňuje tak nabídku o prakticky zaměřený magisterský program. Nový navazující magisterský studijní program podstatně posílí konkurenceschopnost absolventů na trhu práce a rozšíří možnosti uplatnění ve sférách kulturních a kreativních odvětví (KKO).

Tento profesně orientovaný program se nezaměřuje pouze na oblast uměleckého provozu (výstavy, koncerty, divadelní představení, festivaly), ale také na podnikatelskou činnost v kulturních a kreativních odvětvích. Jedná se zejména o obory související se současnou tvůrčí činností Fakulty umění v oblasti digitálních médií (grafický design, digitální grafika ve virtuálním prostředí, animovaná tvorba, video a multimédia). Student získá klíčové kompetence nejen pro výkon manažerských funkcí v institucích a firmách spadajících do oblasti KKO, ale také pro rozvoj samostatné výdělečné činnosti.

Pro toto mezioborové studium je také nespornou výhodou spolupráce s VŠB-TUO, jejíž Ekonomická fakulta nový studijní program doplní svým odborným know-how z oblasti managementu, marketingu a autorského práva.

Do výuky jsou aktivně zapojováni odborníci z praxe (vedoucí pracovníci partnerských institucí, dramaturgové, kurátoři, produkční, marketingoví manažeři a PR specialisté). Studenti v rámci studia absolvují odbornou praxi v minimálním rozsahu šesti týdnů, během níž získají praktickou zkušenost s chodem dané instituce. Program bude zohledňovat i momentální profesní reálie svých posluchačů. Pokud tyto budou vykazovat propojenost se studiem, mohou vznikat organické synergie, které přinesou další obohacení studia. Není proto vyloučeno, že se do tohoto prezenčního studia mohou zapojit i kreativci a profesně aktivní lidé a studium tak zvládat při práci.

Nesporným lákadlem pro uchazeče o nový studijní program je i to, že studium se bude z velké části odehrávat již v nové budově Fakulty umění, která bude ve svých prostorách nabízet kromě ateliérových učeben a poslucháren také galerii, komorní sál, nahrávací studio a špičkové Centrum digitálních technologií. Nová budova se navíc nachází v samotném centru dění, hned vedle Divadla Antonína Dvořáka, na dosah od centrálního Masarykova náměstí a zároveň v relaxační zelené zóně jen pár kroků od nábřeží řeky Ostravice. Pro mimoostravské určitě stojí za zmínku i to, že Ostrava, jakožto moravskoslezská metropole a kulturní centrum kraje, prochází v posledních letech velmi dynamickým městským rozvojem, mezi jehož primární témata patří kromě celkového rozvoje infrastruktury města právě i oblast kulturních a kreativních odvětví.

Jaké bude mít absolvent uplatnění?

František Kowolowski, děkan Fakulty umění a garant tohoto studijního programu k uplatnění absolventa v praxi říká: „Absolvent tohoto studijního programu se v mnoha případech uplatní již během svého studia, případně poté v různých etablovaných kulturních institucích, mohou to být galerie, filharmonie, divadla, festivaly nejrůznějších žánrů, a to především na úrovni středního managementu (produkce, mediální komunikace, PR, projektový management). Dále se absolventům otevírá celá další škála kulturních oblastí jako jsou nakladatelství, vydavatelství, nahrávací společnosti, umělecké či marketingové agentury, grafická studia, nadace a další“.

Absolvent se stejně tak může rozhodnout pro profesní dráhu ve vlastní založené instituci, firmě či start-upu. Řada uchazečů navíc může přicházet přímo z praxe, protože si chtějí rozšířit své dosavadní znalosti a know-how. Působení na akademické půdě pak těmto posluchačům může otevírat v mnohých směrech nové možnosti a propojovat je s dalšími organizacemi a institucemi v kultuře, nejen na domácí půdě, ale díky mezinárodní spolupráci Fakulty umění i v zahraničí.

Jakou škálu praktických možností a jaké zázemí budou mít studenti k dispozici, jaká je vazba na novou budovu?

Zázemí nové budovy bude studentům poskytovat inspirující prostor a příležitost zapojit se do realizace celé škály tvůrčích projektů, na kterých se FU OU podílí. K těmto projektům se v současnosti řadí umělecké aktivity v oblasti výtvarných umění, realizované ve spolupráci s uměleckými institucemi doma i v zahraničí. Mezi spolupracující domácí instituce patří GVUO, PLATO, Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX a další. Rovněž se posluchači mohou zapojit do kurátorských projektů Fakulty umění jako jsou Kukačka a Malamut, Galerie GAFU nebo každoroční výstavy absolventských prací Diplomky. V rámci hudby se posluchači oboru Produkce v KKO mohou zapojit do následujících projektů: Operní akademie Ostrava (NDM), Orchestrální akademie Ostrava (JFO), Ostrava Youth Orchestra (Janáčkova Konzervatoř), Operní studio FU OU, Cyklus absolventských koncertů, Cyklus komorních koncertů. Mistrovské interpretační kursy, Letní školy nebo festivalových projektů pedagogů FU OU, jakým je například Svatováclavský hudební festival.

Podrobnější informace týkající se studijního programu a podání přihlášky


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
FU OU má nový studijní program – Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Fotografie a text: Alexandra Bočková, archív FU OU


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022