Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Otevřený dopis děkana Fakulty umění OU studentům a pedagogům

Vážené studentky, studenti,

dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovil a přinesl pár důležitých informací, které se týkají momentální situace kolem pandemie Covid-19 a nouzového stavu, který vláda zavedla od 12. března 2020 do odvolání. Jsem si vědom, že je to velmi nestandardní a nelehké období. Chtěl bych Vás tedy tímto poprosit o obezřetnost a dodržování vládou nařízených krizových opatření. Je zřejmé, že tato omezení mají dopad na chod mnoha institucí, univerzity nevyjímaje. Budeme se proto snažit pružně a zodpovědně reagovat na neustále měnící se situaci a nastavit nová pravidla fungování výuky v letním semestru AR 19/20 tak, abychom dokázali naplnit i se změnami harmonogram studia a povinnosti z toho vyplývající. Na úpravě harmonogramu FU na LS AR 2019/20 vedení fakulty intenzívně pracuje a v nejbližší době budete o změnách informováni, a to hromadným e-mailem, či zveřejněním na stránkách FU OU. Prosím, sledujte tyto informační zdroje. V otázce nastavených požadavků na ukončení jednotlivých předmětů postupujte v součinnosti se svými vyučujícími, udržujte osobní komunikaci, snažte se plnit dohodnutá zadání. Jsem si vědom, že distanční forma výuky je na naší fakultě nestandardním nástrojem a jsou si toho vědomi také vyučující. Jsme si plně vědomi složité situace pro zahraniční studenty naší fakulty. Týká se to především studentů ze Slovenska. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zahraničních věcí hledá cestu, jak nastavit možnost překračování hranic. Více aktuálních informací můžete nalézt na stránkách MŠMT. Ostravská univerzita se bude obracet v této záležitosti na ministerstvo vnitra s žádostí o spolupráci při řešení tohoto problému.

V nejbližší době obdržíte přesnější informace k harmonogramu FU na LS AR 19/20, a také konkrétní manuál podmínek pro získání zápočtů v jednotlivých předmětech.

Rád bych Vám také poděkoval za vstřícnost a pochopení aktuálního stavu a věřím, že se nám podaří společně toto nelehké období zvládnout. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem těm studentům a pedagogům Fakulty umění, kteří se zapojili a zapojují do skupiny pomáháme.osu.cz, ale i těm, kteří se snaží o jakoukoli pomoc nad rámec svých studijních povinností. Velmi si toho vážím.


Přeji Vám vše dobré.
Srdečně

František Kowolowski
děkan FU OU


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 04. 2020

facebook
rss
social hub