Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Změny v Podmínkách k přijetí ke studiu na Fakultu umění pro AR 2020/21

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR a rektora OU, které ovlivní průběh přijímacího řízení do studijních programů FU OU pro rok 2020/2021, projednal Akademický senát FU OU návrh na změnu Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2020/2021 ze 14. listopadu 2019 (dále jen „Podmínky pro přijetí“). Změna se týká tzv. „dalších podmínek“ pro přijetí ke studiu jednotlivých studijních programů (na rozdíl od „obecných podmínek“ pro přijetí ke studiu na FU OU) a jejím obsahem jsou následující úpravy:

1) bakalářské studijní programy Instrumentální hra a Zpěv

Podle původního znění Podmínek pro přijetí se přijímací zkouška skládá ze tří dílčích částí:

 1. talentová – hra na nástroj (SP Instrumentální hra) nebo zpěv (SP Zpěv)
 2. písemná – rozbor skladby
 3. ústní – hudebně kulturní přehled

Původní Podmínky pro přijetí se mění následovně:

 • ad a) a c)
  Termín talentové zkoušky a ústní zkoušky se prozatím odsouvá, a to pravděpodobně na červen 2020. O konkrétních termínech budou uchazeči informováni (prostřednictvím webových stránek FU OU a e-mailem) v nejbližším možném termínu, dle vývoje situace s virem COVID-19 a v závislosti na postupu vlády ČR.
 • ad b)
  Písemná část přijímací zkoušky se tímto ruší.

2) navazující magisterské studijní programy Instrumentální hra a Zpěv

Podle původního znění Podmínek pro přijetí se přijímací zkouška skládá ze dvou dílčích částí:

 1. talentová – hra na nástroj (SP Instrumentální hra) nebo zpěv (SP Zpěv)
 2. ústní – hudebně kulturní přehled

Původní Podmínky pro přijetí se mění následovně:

 • Obsah přijímacích zkoušek a popis jednotlivých částí uvedený v původních Podmínkách pro přijetí se nemění.
 • Termín talentové zkoušky a ústní zkoušky se prozatím odsouvá, a to pravděpodobně na červen 2020. O konkrétních termínech budou uchazeči informováni (prostřednictvím webových stránek FU OU a e-mailem) v nejbližším možném termínu, dle vývoje situace s virem COVID-19 a v závislosti na postupu vlády ČR.

3) bakalářské studijní programy Grafika a kresba, Intermediální umění, Malba, Sochařství – volná tvorba, Výtvarná umění – ateliér grafického designu

Podle původního znění Podmínek pro přijetí je přijímací zkouška dvoukolová a skládá se z těchto částí:

 • 1. kolo přijímací zkoušky – talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů.
 • 2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí
  • talentová – zadané úkoly podle zvolené specializace
  • ústní – rozprava nad domácími pracemi a pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění

Původní Podmínky pro přijetí se mění následovně:

 • ad 1. kolo: Popis 1. kola PZ zůstává beze změny s výjimkou následujících bodů:
  • Každý uchazeč může získat v této části PZ nejvýše 100 bodů.
  • Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.
  • Mezní termín pro zaslání domácích prací prostřednictvím formuláře dostupného na stránce e-přihlášky je posunut na neděli 29. března
  • Od středy 8. dubna budou výsledky přijímací zkoušky zveřejněny na webových stránkách
 • ad 2. kolo: Druhé kolo přijímací zkoušky, resp. obě jeho části se tímto ruší.

4) navazující magisterské studijní programy Grafika a kresba, Intermediální umění, Malba, Sochařství – volná tvorba, Výtvarná umění – ateliér grafického designu

Podle původního znění Podmínek pro přijetí se přijímací zkouška skládá ze dvou částí:

 1. talentová – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti (portfolio)
  • V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.
 2. ústní – všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění a rozprava nad osobním projektem magisterského studia
  • Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.
  • Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia.
  • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Původní Podmínky pro přijetí se mění následovně:

 • ad a)
  V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti uchazeče.

  Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 40 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

  Uchazeči odevzdají portfolio svých prací prostřednictvím externího datového uložiště (např. uschovna, wetransfer, dropbox). Odkaz na zásilku uchazeči zašlou na adresu do úterý 14. dubna

  Zkušební komise vyhodnotí zaslaná portfolia v období 16.–17. dubna (čtvrtek–pátek).

  Od středy 22. dubna budou výsledky přijímací zkoušky zveřejněny na webových stránkách.

 • ad b) Ústní část přijímací zkoušky se tímto ruší.

Dodatek ke Změnám v Podmínkách k přijetí ke studiu na Fakultu umění pro AR 2020/21 ze dne 26. března 2020


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 05. 2020

facebook
rss
social hub