Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Na Grafiku roku 2019 bylo nominovaných 6 zástupců Fakulty umění OU

Slavnostní vyhlášení cen a vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 27. ledna 2020 v 18.00 hodin v Obecním domě v Praze. Výstava potrvá od 28. ledna do 22. února 2020 v Obecním domě. Výstavu letošního laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka můžete navštívit v rámci expozice v Obecním domě na náměstí Republiky.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno 419 prací, z toho bude vystaveno 213 děl a 19 autorských knih. Výstava nabídne různorodé grafické práce a krásné autorské knihy renomovaných grafiků, studentů a výtvarníků s přesahem do různých oborů. Grafika roku patří mezi nejvýznamnější a nejrozsáhlejší výstavní akce v zemi. 26. ročník výstavy Grafika roku naposledy naplní poslání výstavních prostor Obecního domu představením toho nejlepšího ze současného grafického umění. Jste srdečně zváni.

Grafika roku je výstavním projektem s dlouholetou tradicí a je v České republice zcela jedinečnou akcí zaměřující se na představení a zprostředkování současné grafické tvorby širokého spektra českých umělců – grafiků. Soutěže se každý rok účastní stovky renomovaných českých autorů i studentů, výstava se stává platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, umožňuje teoretikům i samotným umělcům každoročně zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Mezi nominovanými najdete umělce spjaté s Fakultou umění Ostravské univerzity - Eduarda Halberštáta, Zbyňka Janáčka nebo Ivu Krupicovou. Nominování byli i studenti FU OU – Mária Matúšová a Marek Janík.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.


Za Fakultu umění Ostravské univerzity byli letos nominování následující umělci:

Nominace na Cenu za serigrafii (speciální ceny za grafické techniky)
Eduard Halberštát - Globální imigrace, serigrafie, velikost listu 700 x 1000 mm
Zbyněk Janáček - Processing IV. Black, serigrafie, velikost listu 1000 x 1000 mm

Nominace na Cenu za litografii (speciální ceny za grafické techniky)
Iva Krupicová - Hlava, litografie, velikost listu 1070 x 780 mm

Nominace na Hlavní cenu v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)
Iva Krupicová - Hlava, litografie, velikost listu 1070 x 780 mm

Nominace na Hlavní cenu v kategorii D – autorská kniha
Marek Janík - První rok, ruční papír, malba papírem kombinovaná se streetartem, velikost listů 420 x 300 mm, FU OU, 2. ročník, Ateliér obalového a knižního designu, vedoucí ateliéru doc. Eliška Čabalová
Mária Matúšová - ... aj tak je to všetko jedlo, počítačová grafika kolorovaná, velikost listu 186 x 135 mm, FU OU, 3. ročník, Ateliér grafika, vedoucí ateliéru doc. Marek Sibinský

Projekt se koná pod Záštitou primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba a Ministerstva kultury ČR za spolupořadatelství hl. m. Prahy, MČ Praha 1. Pořádá Nadace Hollar.

Obecní dům v Praze, nám. Republiky 5, Praha 1
Doba konání výstavy: 28/01 – 22/02/2020, denně 10:00-19:00


leták


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2020

facebook
rss
social hub