Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty umění OU v sekci studentů

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Fakulty umění OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

27. února 2020 od 14:00 do 5. března 2020 do 14:00


Kandidáty z řad studentů Fakulty umění Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – student Fakulty umění Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedovi volební komise AS OU přes podatelnu OU do 13. února 2020 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.


Volební komise AS OU:
Mgr. Zuzana Stanková(FSS, SK)předsedkyně
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.(PřF) 
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.(FF) 
MgA. Libor Novotný, Ph.D.(FU)  
Mgr. Jan Plešek(PdF, SK)  

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 20. února 2020 na webových stránkách OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 6. března 2020.

V Ostravě 21.ledna 2019


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2020

facebook
rss
social hub