Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Černé na bílém

Zveme na výstavu Alžběty Dirnerové s názvem Černé na Bílém. Vernisáž proběhne v pátek 13/12/19, na Dole Michal. Výstava potrvá do 24/01/2020.

Tvorba Alžběty Dirnerové spočívá ve sdělování prožitých okamžiků, představ, příběhů a snů. Věnuje se především kresbě a malbě, která je charakteristická svou bezprostředností. Většina námětů se odehrává v přírodě, figurální, nebo zvířecí motiv je také častý. Obrazům nepředcházejí žádné skici a dlouhé přípravy. Autorka maluje akrylem na plátno a často také akvarelem, nebo tuší, převažující barevnost je černá a růžová. Není zaměřena pouze na jeden žánr, maluje vše to, co potřebuje sdělit. Malování pro ni není rutinou, nebo systematickou povinností, tvoří i ve větších časových rozestupech. V současnosti se věnuje také psaní poezie a sochařství. Na výstavě Alžběta Dirnerová představuje obrazy reagující na prostor bývalých sprch, doplněné o plátna staršího data.

Výstava je součásti projektu Hledání ztraceného času? Tento projekt je zaměřen na vystavování tvorby umělců, která nepatří k oficiální umělecké scéně. Je to jakési odkrývání a mapování souběžných proudů umění s viditelnou a oceňovanou současnou tvorbou. Hlavní myšlenkou projektu je otázka, co je to umělecká tvorba a co vlastně pudí umělce ke tvorbě. Je to ocenění, prestiž, nebo pud tvořit i za cenu netečností okolí. Je umění jen jakousi reciproční nástavbou nebo patří spíše k filozofické podstatě člověka.

Velice často se stává, že umělci mají období „přestávky“ ve své tvorbě. Může to být období nazývané tvůrčí krize, tvůrčí klid nebo čas nabírání nových podnětů. To je naprosto běžné. Jsou však i situace, ve kterých jsou umělci nuceni tvorbu omezit, nebo úplně zastavit, ať je to z jakýchkoliv důvodů. To může vést k přeevidování životních hodnot a duch tvorby se může z osobnostně důležitých zájmů vytratit. Některé osobnosti i přes toto zastavení dokážou znovu tvořit a pokračovat i v rozvíjení tvůrčího myšlení. Jsou i další osobní pohnutky, které mohou tvorbu autora odklonit od produkčního prostředí. Zde se opět setkáváme s fenoménem dnešní doby a to je výraz umělecký provoz. Komorním formátem výstav a kurátorským výběrem vystavených děl postaveném na citlivé komunikaci s autorem, se v projektu snažíme dosáhnout vyrovnaných podmínek pro projekci výtvarných kvalit a myšlenek, možná trochu poeticky nazvaného, vedlejšího, nebo podzemního proudu umění. Ten je však zásadní ve své podstatě pokračovat a ovlivňovat umění jako takové. Autoři výstav jsou vybírání z absolventů uměleckých škol na jakékoliv úrovni vzdělání. Mohou to být i neškolení umělci, jejichž tvorba vykazuje tvůrčí nasazení a inovativní vlastnosti.

Projekt nemá za účel tyto umělce nějak vyzdvihovat, nebo ovlivňovat jejich kariéru. Spíše citlivě ukazovat jejich skromné zaujetí fenoménem tvorby, která není ovlivněna požadavky a trendovostí doby.

Kurátoři: Doc. Daniel Balabán, Akad. mal., MgA. Rodek Václav ArtD.

Černé na bílém


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 12. 2019

facebook
rss
social hub