Sedimenty sametu

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Idea kurátorského projektu vychází z inspirace stratigrafií půdních vrstev při archeologických průzkumech, kdy v sedimentech, odkrytých při vykopávkách, můžeme nalézt dočasně skryté a do té doby zakonzervované nálezy různého typu, které mohou poučeným jedincům sdělit mnoho informací o dávné či docela nedávné historii a lidech, kteří ji tvořili. Naší snahou je pokusit se skrze třicetiletý nános vrstev – politických, společenských, sociálních, ekologických nebo ryze osobních – dobrat se k základnímu tématu, tedy jak jako jednotlivci s větším či menším odstupem vnímáme (pro nás) klíčové události z třiceti let následujících po sametové revoluci.

Oslovení umělci a umělkyně dostali na výběr jeden rok v časovém rozmezí 1989-2019, který pro ně byl nějakým způsobem důležitý, přelomový, určující, formativní. Zda si vyberou rok, kdy se odehrálo něco zlomového celospolečensky či pro jejich sociální bublinu, anebo „pouze“ pouze ně samotné, bylo čistě na jejich rozhodnutí. Měli jsme tím na mysli především takové události, které by se bez sametového převratu patrně nepřihodily nebo se nemohly přihodit. Šlo o to, nalézt a vypreparovat tyto „paměťové sedimenty ukládající se na samet“ a tvořící nové stratigrafické vrstvy až do současnosti (k datu konání výstavy 13.11. 2019), v podobě uměleckých artefaktů pro tento účel vytvořených nebo mu nově propůjčených.

Představujeme je zde v rámci instalace jako veřejnosti dočasně zpřístupněné, z depozitáře (paměti) vynesené výsledky neinvazivního kvazi-archeologického průzkumu. Proto pracujeme s archeologií inspirovanými postupy. Symbolické měřítko v podobě krátkých nad sebou řazených čar, jež zároveň informuje, jakou časovou vrstvu – který rok – daný artefakt zastupuje, instalaci propojuje s katalogovým listem, který supluje záměrně vynechané popisky. V místě, které příliš neodpovídá galerijním požadavkům, bylo naším cílem navodit spíše pocit zabydleného prostoru někde na pomezí mezi obydlím zapáleného sběratele, rozpracovaným archeologickým nalezištěm a kabinetem – soudobou verzí něčeho ne tolik vzdáleného rudolfinské Kunstkammer či Wunderkammer.

Výstava Sedimenty sametu se koná u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce – proto vystavuje třicet autorů a autorek, včetně jednoho autorského dua a jedné umělecké skupiny (CZ, SK, PL).

Vystavující umělci:

 • Jiří David
 • Petr Dub
 • Matěj Frank
 • Martin Froulík
 • Kurt Gebauer
 • Julia Gryboś & Barbora Zentková
 • Vladimír Havlík
 • I Love 69 Popgejů
 • Michal Kalhous
 • Deana Kolenčíková
 • Lukáš Kováčik
 • Lucie Králíková
 • Kristýna Krutilová
 • Martin Kubica
 • Max Lysáček
 • Pavla Malinová
 • Šárka Mikesková
 • Barbora Mikudová
 • Josef Mladějovský
 • Filip Nádvorník
 • Libor Novotný
 • Eliška Perglerová
 • Jan Pfeiffer
 • Hana Puchová
 • Michaela Rožnovská
 • Martina Strakošová
 • Jiří Surůvka
 • Petr Švolba
 • Hana Vorlová

Výstava probíhá s finanční podporou Ministerstva školství a tělovýchovy.

Vernisáž: středa 13.11. v 17:00
Výstava potrvá: 13. 11. – 13. 12. 2019

Kurátorka: Hana Vorlová
Grafické řešení: Helena Hankeová
Technická podpora: Ivo Sumec

Adresa: GAFU, Českobratrská 16, budova B Ostravské univerzity, Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2019