Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

K8 / Kukačka

Přijměte pozvání na zahájení osmého ročníku festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka, které se uskuteční ve středu 2. října od 17:00 v nebytových prostorách domu č. p. 2984/1 na křížení ulic Pivovarská a Vojanova v centru Ostravy.

/Život je jinde/, napsali na zeď Sorbonny studenti během květnových událostí roku 1968 v Paříži. Nač se o životě pouze učit, když je třeba jej žít, což nejlépe dokážete tím, že změníte svět. Revoluce netouží, aby byla studována a pozorována, touží po tom, aby s ní lidé splynuli. Je nepochybně mimořádně svůdné a opojné stát se součástí dějin. Přitažlivost revoluce ovšem nedříme jen v pocitu zakoušení „skutečného“ života, nýbrž – a především – v tom, že dává věcem domnělý smysl, činí svět přehlednějším. V tom ale spočívá i její zrádnost, neboť nesnese kompromis. Vidí jen černou a bílou, vyznavače a odpadlíky. Nutí si vybrat, buď se podřídit a participovat událostech dle jejích pravidel, nebo nesouhlasit a stáhnout se do intimity vlastního soukromí. Osmý ročník festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka si vytýčil teritorium v prostoru mezi revolucí a únikem. Osciluje mezi dvěma hraničními přístupy, jejichž stimulem je vnitřní nespokojenost. V prvním se nesouhlas transformuje do podoby veřejného gesta. Gesta, jež je nutně politické, protože v jeho základu je touha upravit konstelaci vnějšího světa tak, aby byl v souladu s představou jeho nositele. V druhém je naopak svět činů redukován do úzce vymezeného prostoru náhradního světa. Nedokáže-li či nechce-li se dotyčný aktivně podílet na chodu vnějšího světa, vytváří si svůj vlastní, jenž může být jak pokračováním /„ohrady dětství“, /tak autonomním uměleckým dílem, budujícím si svá vlastní pravidla a regule, protože skutečný svět je až příliš znepokojivý. Obsahově tak festival sleduje prostor kdesi mezi revolucionářem a Kunderovým „lyrikem“ pro něhož se beztvarý svět stane rázem přehledným, pravidelným, jasným a krásným, sevře-li jej do rytmu a rýmu pravidelné básně. V první řadě však tento ročník touží akcentovat onen všeobecně známý a zároveň neodbytný pocit, že nám stále něco uniká mezi prsty. Život je zkrátka jinde.

Kukačka 8: Život je jinde / Life is Elsewhere

2. října – 10. listopadu 2019

Autoři
Kateřina Burgertová & Eliška Fialová
Jakub Černý
Jan Fabián
Julia Gryboś & Barbora Zentková (PL / SK)
Juliana Höschlová
Hynek Chmelař
Jazoo Yang (ROK)
Adam Kovalčík
Jakub Nitsche
Igor Ponosov (RU)
Šimon Szabo (SK)
Vladimír Turner
Andrea Uváčiková & Zuzana Bartošová (SK / CZ)
Adam Vačkář
Imrich Veber
Vlady (I)
Program
17:00zahájení
17:00 – 18:00komentovaná prohlídka
18:00 – 21:00Julia Gryboś & Barbora Zentková

fcb
kukačka

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Zvláštní poděkování firmě Promet group a.s., Galerii PLATO, kanceláři Refill a Hudebnímu světu.


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2019

facebook
rss
social hub