Nová plastika před Fakultou umění OU

V nově upravené odpočinkové a parkové zóně na Podlahově ulici v Ostravě - Mariánských Horách mezi budovou Fakulty umění a kostelem Panny Marie Královny bylo umístěno nové sochařské dílo. Jde o plastiku, která nahradila původní kamenný kříž z 19. století, který byl zcela zdestruován zubem času a působením povětrnostních vlivů. Nová socha zatím nese pracovní název „Srdce kříže“ a jejím základem je volně stylizovaný tvar srdce, na němž se jednotlivé formy z několika pohledů protínají v čitelných obrysech kříže. Samotná bronzová plastika je osazena na pilíři vyrobeném z liberecké žuly. Celková výška je 350 cm. Zadavatelem výroby uměleckého díla je Římskokatolická farnost v Ostravě – Mariánských Horách, autorem plastiky je doc. Jaroslav Koléšek – vedoucí Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Socha se tak svým fyzickým umístěním na pomezí uměleckého a duchovního prostoru může stát i jejich symbolickým propojením. Slavnostní posvěcení plastiky proběhlo ve čtvrtek 4. července 2019.

FB událost


Jaroslav Koléšek / Srdce kříže
Jaroslav Koléšek / Srdce kříže
Jaroslav Koléšek / Srdce kříže

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 07. 2019