Black Milk

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Vystavující umělci: Daniel Balabán, Petronela Bencová, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Jiří Kuděla, Dáša Lasotová, Barbora Mikudová, Petr Lysáček, Václav Rodek, Tereza Samková, Marek Schovánek, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Iveta Šafránková, Ivana Štenclová

Kurátoři výstavy: Pavel Forman, Tomáš Koudela, Olga Wewerka
Časové rozmezí: 14. června – 05. září 2019
Vernisáž: 13. června 2019 v 18.00 h
Místo konání: České centrum v Berlíně, Wilhelmstraße 44, vchod Mohrenstraße, 10117 Berlín, Německo
Partneři: Moravskoslezský kraj, Česká republika; Ostravská univerzita (Fakulta umění a Pedagogická fakulta)
Úvodní slovo: Tomáš Koudela, Olga Wewerka


Součástí vernisáže bude autorské čtení vystavujících umělců, kteří se zároveň věnují literární tvorbě (Daniel Balabán, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Jiří Surůvka).

Kurátoři a část vystavujících umělců bude v Berlíně k dispozici 11. – 14. června  2019.


Black Milk je výstavní projekt představující německému publiku výběr z Ostravské výtvarné scény. Ostrava čerpá svou novou kulturní identitu mj. také ze své mnohonárodnostní minulosti, ale i současnosti. Průmyslový úpadek z devadesátých let 20. století (v počáteční fázi politické, hospodářské i kulturní transformace České republiky) způsobil demografický a kulturní kolaps Ostravy i širšího ostravského regionu. Tato skutečnost byla symptomatická i pro restrukturalizační procesy probíhající v industriálních centrech evropských (německých) i mimoevropských.

Ostravská výtvarná scéna je modelovým příkladem zrodu nové kulturní identity vznikající na postindustriálním základu. Divák má příležitost posoudit, zda má tato estetika pouze regionální charakter, nebo se jedná o součást globálních estetických trendů. Autoři tohoto projektu jsou přesvědčení, že právě vývoj v německých (post)industriálních oblastech podporuje jejich názor klonící se ke globálním aspektům příznačným pro novou kulturní, respektive vizuální identitu ostravské výtvarné scény. V Německu je možné najít řadu souvislostí a paralel.

Pro středoevropskou výtvarnou scénu posledních dvou dekád je příznačná emancipace regionálních výtvarných scén na etablovaných tradičních kulturních centrech. Tyto regiony postupně upevňují své kulturní sebevědomí a stávají se plnohodnotnou součástí evropského výtvarného provozu. Jedním z příkladů je i Ostrava, industriální město, které svou identitu v dřívější době odvozovalo výhradně od těžby nerostných surovin, která je v současnosti zastavena a od těžkého průmyslu, jehož činnost byla utlumena.

Výběr vystavujících autorů:

Pro Ostravskou výtvarnou scénu (potažmo pro celý region Slezsko) byl rozhodující vznik Fakulty umění při Ostravské univerzitě, která zásadním způsobem utvářela její podobu v posledních dvou dekádách. Z této skutečnosti vychází i výběr autorů pro výstavu Black Milk.

Mléko symbolizuje čistotu, zdraví a prosperitu. Také nový začátek, vznik nového života. Černá je barvou noci, konce a smrti. Po více než sto let symbolizovalo také uhlí properitu, nový život, nové začátky.

Black Milk může být paradoxem...

Kontakt:

PR a produkce: Theresa Welge, T: +4915759612962, E: welge@czech.cz
Tereza Čapandová, T: +420603326731, E:
Kurátoři: Pavel Forman, T: +420608369215, E: formanpa@gmail.com
Olga Wewerka, T: +491723235362, E: olga.wewerka@gmail.com
Web centra


pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 06. 2019