Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Podmínky pro přijetí ke studiu v nově akreditovaném bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Intermediální umění pro AR 2019/20 na Fakultě umění Ostravské univerzity

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu s § 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 31 odst. 4 Statutu Ostravské univerzity podmínky pro přijímání ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2019/2020:

Studijní program Intermediální umění

jednooborové studium, prezenční forma studia, maximální počet přijímaných:
bakalářské studium – 30, navazující studium - 20

Studijní specializaceBakalářské studiumNavazující magisterské studium
Animovaná tvorbaAno Ne
FotografieAnoAno
Knižní designAnoNe
Koncept – objekt - instalaceAnoAno
Video – multimédia - performanceAnoAno
Knižní design a animaceNeAno

Přihláška ke studiu

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky. Pro AR 2019/20 Fakulta umění stanovuje nulový administrativní poplatek za e-přihlášku. Fakulta nevyžaduje žádné povinné přílohy k e-přihlášce.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči doporučenou poštou na uvedenou korespondenční adresu nejpozději 7 dní před datem konání přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky: do 30. dubna 2019

V případě, že se uchazeč/ka rozhodne podat přihlášku ke studiu na více specializací, musí počítat s náročností přijímacího řízení a jeho průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace daného studijního programu.


Požadavky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (maturita). Absolventi získávají titul BcA. - bakalář umění. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení doloží přijatí uchazeči u zápisu do studia v září 2019. Ke studiu v oblasti umění mohou být též výjimečně přijati uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu. Absolventi získávají titul MgA. - magistr umění. Ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doloží uchazeč navržený k přijetí u zápisu do studia v září 2019.

Pro přijetí ke studiu ve výše uvedených studijních programech (včetně jejich specializací) pro akademický rok 2019/2020 platí také tato pravidla:

 • Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Intermediální umění, specializace Knižní design splní podmínky pro přijetí ke studiu také tehdy, pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Grafika (Ateliéru obalového a knižního designu), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.
 • Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Intermediální umění, specializace Animovaná tvorba splní podmínky pro přijetí do studia také tehdy, pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Intermediální umění (Ateliér animace), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.
 • Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Intermediální umění, specializace Koncept-objekt-instalace splní podmínky pro přijetí do studia také tehdy, pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Intermediální umění (Ateliér intermediální tvorby), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.
 • Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Intermediální umění, specializace Video-multimédia-performance splní podmínky pro přijetí do studia také tehdy, pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Intermediální umění (Ateliér video-multimédia-performance), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.
 • Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu Intermediální umění, specializace Fotografie splní podmínky pro přijetí do studia také tehdy, pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Tvůrčí fotografie, zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu Intermediální umění, specializace Knižní design a animace splní podmínky pro přijetí do studia také tehdy,
  • pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Grafika (Ateliér obalového a knižního designu), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku
   nebo
  • pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Intermediální umění (Ateliér animace), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu Intermediální umění, specializace Koncept-objekt-instalace splní podmínky pro přijetí také tehdy, pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Intermediální umění (Ateliér intermediální tvorby), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu Intermediální umění, specializace Video-multimédia-performance splní podmínky pro přijetí do studia také tehdy, pokud splnil podmínky pro přijetí do studia studijního oboru Intermediální umění (Ateliér video-multimédia-performance), zejména pokud úspěšně vykonal přijímací zkoušku.

Při přijímání ke studiu se vychází z výsledku přijímací (talentové) zkoušky a umístění uchazeče do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepšího výsledku sestupně.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu ve výše uvedených studijních programech je 50, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro OU na rok 2019 se počet přijatých uchazečů do jednotlivých studijních programů může změnit.


Termín přijímacích zkoušek:

Bakalářský studijní program
Přijímací zkouška (2-denní) 13. – 14. 5. 2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
 
Navazující magisterský studijní program
Řádný termín16. 5. 2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky

Bakalářský studijní program
Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kulturymax. 40 bodů
praktické úkolymax. 60 bodů
Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 
Navazující magisterský studijní program
Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ30 – 40
z toho:
dokumentace dosavadní tvůrčí činnostimax. 20 bodů
teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studiamax. 20 bodů
Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 03. 2019

facebook
rss
social hub