Ocenění korepetitorů Katedry dechových nástrojů Fakulty umění OU

V minulém týdnu se na Janáčkově konzervatoři uskutečnila mezinárodní hudební soutěž Pro Bohemia a v souvislosti s ní rádi informujeme o speciálních oceněních pro naše pedagogy.

Poroty kategorií saxofon a dechové nástroje dřevěné totiž ohodnotily mimořádnou úroveň klavírní spolupráce korepetitorů Katedry dechových nástrojů Mgr. Radany FoltýnovéMgA. Adama Farany.

MgA. Adam Farana spolupracoval se dvěma českými saxofonisty, přičemž oba získali 1. cenu a jeden z nich dokonce titul absolutního vítěze oboru.

Bilance Mgr. Radany Foltýnové je ještě pestřejší a svým způsobem unikátní - hrála se 3 flétnistkami z Chorvatska (dvě 1. ceny, 3. cena), s hobojistkami z České republiky (1. cena) a z Polska (2. cena) a s českým fagotistou (1. cena) a fagotistkou (2. cena).

Oběma pedagogům gratulujeme a děkujeme za nejlepší možnou propagaci naší fakulty!

Za zmínku ještě určitě stojí také fakt, že čtyři pedagogové Katedry dechových nástrojů Fakulty umění (prof. Dušan Foltýn - hoboj, MgA. Karel Dohnal, Ph.D. - klarinet, Mgr. Zbigniew Kaleta, Ph.D. - saxofon a Mgr. Vladislav Maceček - pozoun) byli na této soutěži za své obory jmenováni členy odborných porot, což je jistě možno chápat jako výraz respektu k umělecké a pedagogické úrovni našich vyučujících.Ocenění korepetitorů Katedry dechových nástrojů Fakulty umění OUOcenění korepetitorů Katedry dechových nástrojů Fakulty umění OU