OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Dušan Foltýn jmenován profesorem hudebního umění

Dne 22. ledna 2018 ve Velké aule pražského Karolina převzal doc. MgA. Dušan Foltýn jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy.

„Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím ke špičkové pedagogické práci a výjimečné práci vědecké, výzkumné nebo umělecké. S tímto nejvyšším vědecko-pedagogickým titulem se ale pojí také velká zodpovědnost. Právě vy, nově jmenované profesorky a profesoři, budete nositeli garance kvality vysokých škol ve vědě i ve výuce. Do značné míry ale budete i garanti veřejného a etického závazku vysokých škol jako center svobodného a kritického myšlení,“ uvedl podle MŠMT ve svém projevu ministr Plaga.

Mezi přítomnými při předávání dekretů byl přítomen i rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc..

Rádi bychom i touto cestou srdečně pogratulovali k životnímu úspěchu.

Kolegyně a kolegové z Fakulty umění OU

Dušan Foltýn jmenován profesorem hudebního umění


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2018

facebook
rss
social hub