Mezinárodní vědecká konference „Tajemství lidského hlasu - fyziologie, hygiena, práce“

Doc. Alexandr Vovk, ArtD. z Katedry sólového zpěvu Fakulty umění OU se v termínu 3. - 5. ledna 2018 zúčastnil mezinárodní vědecké konference „Tajemství lidského hlasu - fyziologie, hygiena, práce“ v Akademii Myzyczne im. Karola Szymanowskiego v Katovicích v Polsku.

Na této konferenci úspěšně vystoupil s referátem „Správná definice hlasového oboru.“ Daná konference měla obrovský význam v oboru a nabídla možnost konstruktivní diskuse i konfrontace mezi významnými zpěváky, pedagogy, foniatry, dirigenty, a sbormistřy z Evropy a světa.

pozvánka