Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Přihláška ke studiu

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky. Fakulta umění stanovuje nulový administrativní poplatek za e-přihlášku. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 7 dní před datem konání přijímací zkoušky. Fakulta nevyžaduje žádné povinné přílohy k e-přihlášce.

Termín podání přihlášky:

  • do 15. března 2019 pro studijní programy Hudební umění a Výtvarná umění
  • do 31. března 2019 pro studijní programy Instrumentální hra, Zpěv, Grafika a kresba, Malba, Sochařství – volná tvorba

Instrukce pro uchazeče:

Nejdříve vyplňte požadované údaje v e-přihlášce. (Důležité: rozlišujte, zda jste nebo nejste občanem ČR!!!) Systém vygeneruje Váš specifický symbol. Za vložené údaje zodpovídají výhradně uchazeči o studium.

Pokud Vám již byl přidělen pseudorodný kód v bakalářském studiu, jste povinni se pod tímto kódem přihlásit i na navazující magisterské studium.

V případě, že se uchazeč/ka rozhodne podat přihlášku na více oborů, musí počítat s náročností přijímacího řízení a jeho průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny obory.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2019

facebook
rss
social hub