Test z hudební teorie

  • detailní analýza tonálního, resp. modálního průběhu s pomocí přesného harmonicko-funkčního značení, vč. tvarů akordů, např. (T5, D67, DS2 apod.), nebo s pomocí přesného určení modálního prostoru;
  • formový typ a vnitřní členění formy (tektonika skladby);
  • charakteristika dalších složek významných pro předloženou skladbu (kinetické a agogické prvky skladby)
  • poznámky ke skladbě a jejímu autorovi

Na test je vyhrazeno 60 minut.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 03. 2017