Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2006 (IpUS - hudební umění)

Studijní program – M8201 Hudební umění

 1. Informace o konání přijímacího řízení:
  Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
  řádný termín:5.4.-12.4.2006
  náhradní termín:24.4.2006 a 9.5.2006
  Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu:
  řádný termín:20.4.2006
  náhradní termín:25.4.2006 a 11.5.2006
  Termín skončení přijímacího řízení:11.5.2006
 2. Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru:
  Počet přihlášek/Počet přihlášených60/60
  Prominuta PZ11
  Dostavili se k PZ1 (z toho v náhradním termínu)49 (2)
  Splnili podmínky30
  Nesplnili podmínky19
  Přijato ke studiu 27
  Počet odvolání5
  Počet kladných rozhodnutí 1
  Počet zapsaných ke studiu26
1PZ = přijímací zkouška

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.

V Ostravě dne 15.5.2006
Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková