Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (IpUS - hudební umění / 2006)

Studijní program M 8201 – Hudební umění

Studijní obor: umělecko-pedagogické studium – hudební zaměření

Forma přijímací zkoušky: talentová

 1. Hlavní obor – praktická zkouška (hra na nástroj nebo sólový zpěv)
  vymezený čas zkoušky: 20 min.
  maximální počet bodů: 70
  minimální počet bodů: 50
   
  hodnotící komise:
  Klavír: předseda - prof. Rudolf Bernatík, členové – prof. Czeslaw Stanczyk, Mgr. Marta Toaderová, Mgr. Xenie Hranická, MgA. Eliška Novotná
  Smyčce: předseda – prof. Vítězslav Kuzník, členové - prof. Zdeněk Gola, doc. Jan Hališka, MgA. Luděk Cap, Mgr. Irena Vítková, Mgr. Jiří Hanousek
  Dechy: předseda – doc. Valter Vítek, členové - doc. Dušan Foltýn, Mgr. Marcela Šindelová, Mgr. Zdeněk Fintes, MgA. Jiří Bystroň, Mgr. Igor Františák
  Zpěv: předseda – doc. Drahomíra Míčková, členové – prof. Henryka Januszewska-Stańczyk, Mgr. Klemens Slowioczek, Mgr. Janka Drahovzalová
   
 2. Hudebně kulturní přehled – ústní pohovor
  (Všeobecný přehled dějin hudby, světové a české osobnosti ve vztahu k hlavnímu oboru uchazeče, přehled dějin a literatury hlavního oboru a celkový hudebně kulturní přehled.)
   
  vymezený čas zkoušky: 10 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5
   
  hodnotící komise: viz bod 1.
   
 3. Hudební teorie – písemný rozbor skladby
  vymezený čas zkoušky: 45 min.
  maximální počet bodů: 15
  minimální počet bodů: 5
  vyhodnotil: doc. MgA. Jan Grossmann
   

Poznámka:
Pokud posluchač nedosáhl minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu.

V Ostravě 18.5.2006
Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková