Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (IpUS - hudební umění / 2006)

Studijní program M8201 - Hudební umění

Studijní obor: umělecko-pedagogické studium hudební

Specializace: hra na klavír

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 51573 90 10
2. 59689 89 10
3. 53401 84 10
4. 24242 84 10
5. 59695 81 10
6. 53236 79 10
7. 54283 76 10
8. 55723 75 83
9. 52863 72 22
10. 53807 66 20

 

Specializace: hra na housle

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 55740 91 10
2. 55739 91 10
3. 50998 81 10
4. 51101 80 10
5. 55755 78 10
6. 53973 77 10
7. 55763 71 12
8. 55720 60 20
9. 44230 57 20
10. 54654 54 20

 

Specializace: hra na violu

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 55725 64 10

 

Specializace: hra na violoncello

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 53628 72 10

 

Specializace: hra na flétnu

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 24284 87 10
2. 43681 77 10
3. 55713 66 20
4. 52997 62 20
5. 55745 42 20

 

Specializace: hra na hoboj

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 54594 75 10

 

Specializace: hra na klarinet

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 55758 73 10
2. 55756 70 10
3. 55737 63 10
4. 53217 66 82
5. 54313 51 20

 

Specializace: hra na fagot

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 43322 77 10

 

Specializace: sólový zpěv

Pořadí Univ. číslo Počet bodů Rozhodnutí
1. 51034 97 10
2. 52400 94 10
3. 55742 85 10
4. 41953 77 10
5. 55732 76 10
6. 55749 68 82
7. 9853 62 20
8. 43338 57 20
9. 46540 57 20
10. 53007 52 20
11. 56502 45 20
12. 35530 37 82
13. 51724 24 20
14. 52067 20 20
15. 55744 8 20

 

  • 10 - přijat na základě přijímací zkoušky - 27 uchazečů
  • 12 - přijat dodatečně (po odvolání, přezkumném řízení apod.) - 1uchazeč
  • 20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky - 16 uchazečů
  • 22 - nepřijat z kapacitních důvodů - 1 uchazeč
  • 82 - nepřijat po dovolání pro neprospěch u přijímací zkoušky - 3 uchazeči
  • 83 - nepřijat po odvolání pro nedostačující kapacitu oboru - 1 uchazeč