Termíny koncertů

Polorecitál - Aleš Kučera, Jiří Hájek, trubka (budova F, Koncertní sál)
28. 5. 2012
17.30
Klavírní doprovod: Radmila Tvardková, Matej Arendárik
Program: Jan Křtitel, Alexandr Arutjunjan, Siegfried Kurz, Bohuslav Martinů
Recitál - Pavlína Švestková, zpěv (budova F, Koncertní sál)
30. 5. 2012
17.30
Klavírní spolupráce: MgA. Alexandr Starý
Program: G. F. Handel, A. Dvořák, D. Wolf, V. Kaprálová, J. Offenbach, G. Puccini
Recitál - Barbora Ručková, klavír (budova B, Aula)
22. 6. 2012
17.30
Spoluúčinkující: Simona Kučová, housle
Program: Beethoven, Chopin, Janáček, Martinů, Sarasate