OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a granty
"Open Studio" vedené hostujícím umělcem Gavrielem Lipkindem
Id projektuIRP 2017
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt "Open Studio hostujícího umělce Gavriela Lipkinda na FU OU" (zkráceně "OS") je zaměřen na inovaci stávajícího předmětu "Komorní hudba". Realizace projektu formou praxe a výuky, bude sloužit jako doplňkový (podpora a inovace stávajících studijních programů) a podpůrný nástroj k výuce ve studijním programu Hudebního umění. Je významným nástrojem internacionalizace na FU OU. ?Hostujícím umělcem" se rozumí pozvaný praktikující umělec - expert s mezinárodním renomé, vyučující předmět v AJ. Projekt předpokládá pokračování v roce 2018, letní semestr v AR 2017/2018 (vícezdrojové financování).

Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.
facebook
rss
social hub