OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a granty
Mezinárodní interpretační kurzy na Fakultě umění OU
Id projektuMK 2017
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavukončený
AnotaceCílem projektu Mezinárodní interpretační kurzy na Fakultě umění Ostravské univerzity je zkvalitnění studijního programu Hudební umění a jeho dílčích oborů v návaznosti na jeho praktickou stránku a posílení uplatnitelnosti absolventů v oblasti kreativních odvětví. Záměrem realizace mezinárodních interpretačních hobojových a klavírních kurzů je vytvoření prostředí a podmínek odpovídajících vysokým standardům kladeným na hudební uměleckou produkci pro další profesní růst a uplatnění ve významných uměleckých souborech. Projekt předpokládá zapojení renomovaných klavíristů a hobojistů, vynikajících koncertních umělců z nejpřednějších hudebních vysokých škol v Evropě, kteří spojí své vědomosti a zkušenosti formou seminářů s našimi pedagogy, kteří působí na Fakultě umění OU a mladí umělci mohou rozšířit a prohloubit své vědomosti a dovednosti.

Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.
facebook
rss
social hub