6. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě pořádá VI. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír.

Termín a místo realizace:

  • 25. října – 30. října 2017
    Výuka: Fakulta umění OU, Sokolská tř. 17
    Koncerty: Koncertní sál FU OU Sokolská tř. 17, Studio Českého rozhlasu Ostrava

Od roku 2011 probíhají na Fakultě umění mezinárodní interpretační klavírní kurzy. Toto setkání mladých umělců má již tradičně velký ohlas nejen u kurzistů a hudební odborné veřejnosti, ale také v médiích a je výbornou propagací Ostravské univerzity. V minulých ročnících se setkávali mladí klavíristé z Polska, Slovenska, Ukrajiny a samozřejmě z České republiky. Mezi lektory jsme přivítali taková jména jako Eugene Indjic, Magdalena Lisak, Ivan Klánský.

Od roku 2015 zaměřujeme každý ročník na jednoho z českých skladatelů. Tak jsme měli možnost se soustavněji věnovat po stránce teoretické i praktické Leoši Janáčkovi (o jeho klavírní tvorbě přednášel doc. Jan Jiraský z JAMU v Brně), v loňském roce byl kurz zaměřen na Bohuslava Martinů (v těchto souvislostech jsme pozvali našeho předního odborníka na klavírní dílo tohoto autora doc. Františka Malého z AMU v Praze).

Šestý ročník věnujeme tvorbě Antonína Dvořáka. K tomuto tématu proběhne přednáška a tematicky zaměřený koncert lektorů.

Na závěr seminárního týdne se uskuteční koncert určený veřejnosti, na kterém se představí nejlepší účastníci kurzu. Zazní na nich díla autorů od baroka až po 20. století. Vstup na koncert bude volný.

Hlavními lektory budou přední světoví pianisté a pedagogové

  • Magdalena Lisak – Polsko
  • František Malý – AMU v Praze

Lektoři z Fakulty mění OU

  • Lukáš Michel
  • Jana Vondráčková
  • Eliška Novotná