Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Výstava 50 YEARS LATER / O 50 LET POZDĚJI v Karlových Varech

Zveme na kolektivní výstavu 50 YEARS LATER / O 50 LET POZDĚJI, na které vystavují, mezi jinými, i Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček a absolvent FU OU Jakub Novák. Klub konkretistů byl založen na pražské Kampě 9. května 1967 a brzy se stal otevřenou platformou pro geometrické a neokonstruktivní umění v Čechách i na Slovensku. Už od počátku měl klub mezinárodní ambice. Klub konkretistů byl inspirován či existoval paralelně s francouzskou skupinou GRAV, německým ZERO, nizozemským Nul, či italským hnutím Arte programmata. V Čechách se neokonstruktivní umění projevilo poprvé v 60. letech XX. století skrze umělce skupiny Křižovatka, okolo výstav Nové citlivosti a právě v Klubu konkretistů. Jedna z nejdůležitějších výstav se konala v roce 1969 právě v Galerii umění v Karlových Varech. Dnešní, o 50 let pozdější výstava, připomíná kontinuitu uskupení, které i přes nepřízeň osudu a přirozenou erozi vydrželo víc jak půl století na umělecké scéně. Jedenáct autorů z výstavní kolekce se účastnilo představení Klubu konkretistů již před padesáti lety, na výstavě ae také uvidíte sedmnáct autorů pokračujících v jejich práci. Všechny spojuje myšlenka postavit racionalitu, metodičnost, řád a zájem o vědu proti chaosu světa.

Na výstavě se schází dílo několika umělců, kteří v Karlových Varech vystavovali už v roce 1969: Eduard Ovčáček, Jiří Hilmar, Radoslav Kratina, Dalibor a Ivan Chatrní, Jiří Bielecki, Zdeněk Kučera a Jiří Valoch, ze Slovenska Eduard Antal, Štefan Bělohradský a Jarmila Čihánková. Generačně s nimi souzní Miloš Urbásek a Lubomír Přibyl. Důležitou skutečností je ovšem fakt, že Klub konkretistů i po více jak padesáti letech žije, rozrůstá se o autory, jejichž umělecká a filozofická pozice konvenuje konkrétním postojům klubu. Zastoupeni jsou umělci silné generace, jež zažili neformální neokonstruktivistické společenství v 70. a 80. letech – Jaroslav Jebavý, Aleš Svoboda, Viktor Hulík, Oleg Fintora, Marián Drugda, Zbyněk Janáček, Vladimír Havlík, Štěpán Málek, Ladislav Daněk. Vystavují tu také autoři, kteří si cestu ke geometrickému umění a k nesentimentálnímu pohledu na materiál hledali po roce 1989 - Vladana Hajnová, Ladislav Jezbera, Kubo Novák, Robert Urbásek, Katarína Balúnová. Ze Švýcarska, z jedné z pravlastí konkretismu, hostuje na výstavách KK3 Jan Dudešek. Platforma klubu je mnohem širší – na výstavě se objevuje pouze výběr autorů a děl. Pokud bychom chtěli představit všechny tvůrce, kteří byli členy či sympatizovali a vystavovali s Klubem konkretistů a od roku 1967 do dneška, šlo by téměř o 200 autorů. Čím se liší Klub konkretistů od ostatních hnutí? Přátelstvím. Po násilném rozpuštění klubu v roce 1971, v době, kdy většina autorů nemohla vystavovat, se společenství udrželo díky vzájemným setkáním a výměnami děl mezi členy a adepty klubu. K výstavě vychází katalog.

Výstavu připravili: Klub konkretistů KK3 a Galerie umění v Karlových Varech

Kurátor: Martina Vítková

Vystavující umělci: Eduard Antal, Katarína Balúnová, Štefan Belohradský, Jiří Bielecki, Jarmila Čihánková, Dalibor Chatrný, Ivan Chatrný, Ladislav Daněk, Marián Drugda, Jan Dudešek, Oleg Fintora, Vladana Hajnová, Vladimír Havlík, Jiří Hilmar, Viktor Hulík, Zbyněk Janáček, Jaroslav Jebavý, Ladislav Jezbera, Radoslav Kratina, Zdeněk Kučera, Štěpán Málek, Kubo Novák, Eduard Ovčáček, Lubomír Přibyl, Aleš Svoboda, Miloš Urbásek, Robert Urbásek, Jiří Valoch

Otevření výstavy: 14. listopadu 2019 v 17 hodin
Komentovaná prohlídka: čtvrtek 28. listopadu 2019, v 17 hodin

Křehké zbraně


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2019

facebook
rss
social hub