Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Dodatečné přijímací řízení na Fakultě umění OU

Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje dodatečné přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě studia na akademický rok 2019/20:

 • Studijní program Výtvarná umění, studijní obor Grafika – pouze do ateliéru Grafického designu
  Max. počet uchazečů k přijetí: 5
 • Studijní program Grafika a kresba:
  Max. počet uchazečů k přijetí: 8
  specializace Grafika
  specializace Kresba
  specializace Digitální grafika ve virtuálním prostředí (studium Double degree)
 • Studijní program Intermediální umění:
  Max. počet uchazečů k přijetí: 6
  specializace Video – multimédia- performance
  specializace Koncept – objekt – instalace

Termín podání e-přihlášky: do 20. října 2019
Administrativní poplatek: 0,-Kč
Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazečům, kteří budou mít podanou e-přihlášku, zaslána elektronicky dne 21. října 2019.
Termín konání přijímací zkoušky: 24. října 2019

Obsah přijímací zkoušky:

 • rozprava nad domácími pracemi, které uchazeč předloží fyzicky nebo v podobě tištěného a digitálního portfolia zkušební komisi
 • pohovor: orientace ve zvoleném oboru, znalosti z dějin výtvarné kultury, osobní postoj uchazeče

Více informací viz po rozkliknutí zvoleného oboru/specializace

Kontakt:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 09. 2019

facebook
rss
social hub