Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Kandidáti na děkana Fakulty umění Ostravské univerzity


Další postup ve volbě děkana:

  • 2. září 2019 – 6. září 2019: volební komise zveřejní Kandidátní listinu na děkana FU OU ve veřejné části internetových stránek OU (bez jmen navrhovatele, resp. navrhovatelů a jejich počtů).

  • Pondělí 23. září 2019, 14:00, aula FU OU (budova děkanátu FU OU, Podlahova ul. 3, Ostrava-Mariánské Hory): představení kandidátů na Shromáždění akademické obce FU OU, průběh řídí předseda volební komise.

  • Pondělí 30. září 2019: zasedání AS FU OU spojené s volbou děkana FU OU a  zveřejnění výsledku volby děkana FU OU a jeho oznámení rektorovi OU a předsedovi AS OU.

  • V případě nezvolení děkana v 1. kole volby následuje vyhlášení 2. kola volby (koná se týž den); další postup – postup viz Jednací řád AS FU OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 09. 2019

facebook
rss
social hub