OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

VII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír

Rádi bychom vás pozvali na další, v pořadí již VII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity, který se letos uskuteční ve dnech 26. – 30. října 2018.

Přihlášky, prosím, posílejte na adresu nejpozději do 12. října 2018.

Lektory kurzů budou prof. Ivan Klánský a dr. Martin Kasík z Hudební akademie múzických umění v Praze a interní pedagogové pořádající Fakulty umění – doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Micheldr. Jana Vondráčková.

V tomto roce jsme pro vás připravili program, který je opět nabitý zajímavými koncerty a semináři.

Navržený program:

Pátek 26. října 2018
během dnepříjezd účastníků, ubytování
13.00 - 16.30prezence účastníků – Fakulta umění, Sokolská tř. 17, Ostrava 1
17.00Studio 1 Českého rozhlasu Ostrava, Na Hradbách – Zahajovací koncert u příležitosti 100. výročí založení Československa, který je spolupořádán uměleckou agenturou Presto – účinkují Ivan Klánský, Eliška Novotná, Lukáš Michel, Jana Vondráčková a Alexandr Starý
Program: skladby Bedřicha Smetany
Sobota 27. října 2018
8.30komorní sál Sokolská – zahájení kurzů, rozpis výuky
od 9.00výuka
odpolednemalý výlet „Má vlast – zblízka a nahlas“
 výuka
Neděle 28. října 2018
od 9.00výuka
18.00sál Sokolská – Beseda s Ivanem Klánským o interpretaci skladeb Bedřicha Smetany
Pondělí 29. října 2018
od 9.00výuka
18.00 Komorní sál Českobratrská 16 - Koncert účastníků
(během kurzů, po dohodě s vámi, vybereme ty z vás, kteří budou mít chuť si zahrát na závěrečném koncertě – není to povinnost, ale radost!)
 předání certifikátů o účasti
 po skončení koncertu následuje společenské setkání
Úterý 30. října 2018
9.00 - 10.40výuka
11.00Komorní sál Českobratrská 16Jazzový klavír
Seminář Vlastimila Šmídy a jeho hostů
 oběd
odpolednevýuka s 

Individuální lekce s lektory: během celého konání kurzu budou mít aktivně přihlášení studenti možnost se zapsat na jednotlivé lekce ke všem pedagogům (podle počtu přihlášených budeme počet hodin více či méně korigovat, zaručit můžeme minimálně tři individuální lekce na jednoho studenta; délka lekce se může pohybovat mezi 45 – 60 minutami, opět podle počtu přihlášených).

Studovaný repertoár je bez omezení, přivítáme interpretaci skladeb Bedřicha Smetany, kterému jsou letošní kurzy věnovány, ale není to povinné.

Pokud máte ve svém repertoáru nějaké dílo z období baroka (nebo jej začínáte studovat), nabízíme vám cembalovou dílnu, kterou poveden MgA. Izabela Kožaná-Manderla (k dispozici vám bude cembalo a cenné rady odborníka).

Náslechy v hodinách – ve volných chvílích se samozřejmě můžete přijít podívat do kterékoli hodiny a poslechnout si hru vašich kolegů. Bude jistě zajímavé sledovat pedagogické působení všech lektorů i z pozice posluchače! Rozpis výuky se studovanými skladbami bude veřejný.

Přihlášky posílejte na uvedenou adresu, nezapomeňte napsat svůj e-mail, abychom vás mohli s předstihem informovat. Buďte tak laskaví a připište také repertoár, který chcete na kurzech studovat. Pokud nemáte „hotové“ skladby, nezoufejte. Můžeme spolupracovat i na počátečních stádiích interpretace.

Těšíme se na vás!

Za všechny lektory zdraví Lukáš Michel,
vedoucí Katedry klávesových nástrojů FU OU


Plakáty VII. ročníku mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavírPlakáty VII. ročníku mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 09. 2018

facebook
rss
social hub