Důležité informace pro uchazeče o studium v bakalářských výtvarných oborech

1. kolo přijímací zkoušky - domácí práce1. - 18. března 2018
Domácí práce zasílají uchazeči v tomto termínu, a to pouze elektronickou formou. Soubory ve formátu JPEG nebo PDF zasílejte komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB). Formulář pro vložení domácích prací najdete na stránce e-přihlášky.
Hodnotící komisí budou posuzovány práce pouze těch uchazečů, jejichž přihláška byla převedena do přijímacího řízení, tzn. byla řádně podaná a byl uhrazen administrativní poplatek. Na práce zaslané po uvedeném termínu nebude brán zřetel, stejně jako na práce zaslané na fakultu ve fyzické podobě. Případné doplňující dotazy směřující k obsahu domácích prací směřujte na pedagogy zvoleného ateliéru. Kontakty - viz Personální složení jednotlivých kateder.

Posouzení domácích prací hodnotící komisí21. - 25. března 2018
 
Zveřejnění výsledků 1. kola přijímací zkoušky na webových stránkách OUod 28. března 2018
Uchazeči, kteří získali za domácí práce 1 - 9 bodů, do 2. kola přijímací zkoušky nepostupují; uchazeči, kteří získali 10 bodů, postupují automaticky do 2. kola. Žádná další pozvánka již nebude zaslána.

2. kolo přijímací zkoušky3. - 5. dubna 2018
Při prezenci dne 3. dubna 2018 předloží uchazeč občanský průkaz nebo pas. Fakulta nezajišťuje uchazečům ubytování během přijímací zkoušky.

Náhradní termín 2. kola PZ - jednodenní 26. dubna 2018
Pozvánku k náhradnímu termínu 2. kola přijímací zkoušky obdrží uchazeč výhradně elektronickou cestou.