(e)reality: Marek Sibinský vystavuje v Galerii Synagoga v Hranicích

Marek Sibinský
(e)reality

od 9. března do 23. dubna 2017 v Galerii Synagoga

Tvorba Marka Sibinského ponejvíce čerpá nebo vychází z vizuality technických obrazů, ale nerozšiřuje a neduplikuje a dále nezahlcuje „zamražením“ v nové a zbytečné duplicitní „obrazy.“ Spíše naopak. Zastavení v čase neslouží autorovým estetickým nebo galerijním strategiím, ale ponejvíce ke vtažení diváka do drásavé a bolestné „skutečnosti“, virtuální reality, kterou sice především digitální média snaživě reflektují, předvádějí, často velmi spektakulárně a s nemalou dokumentární vynalézavostí a dovedností, ale právě dost možná v „absolutním“ pokrytí a obsesivní potřebě „přímého přenosu“, překrýváním a zmnožováním zpravodajských vstupů vytvářejí zcela zkreslený a stále méně pravděpodobný, uvěřitelný a pochopitelně neověřitelný obraz našeho světa. Naše zkušenost s ním je zprostředkovaná, sdílená, zdánlivě, udivuje rychlostí a záběrem, ale je rovněž manipulovaná, což v posledních letech nástupem postfaktuální společnosti nabývá dalšího netušeného rozměru.

Pozitivisticky ověřitelný obraz světa je nadobro ztracen a jiné cesty poznání jsou právě zpochybněním a marginalizací jakýchkoliv smysluplných hodnot jejich zahlcením přemírou dat nejčastěji právě obrazové povahy. Tato nová mytologie postupně vytlačuje novými schématy a vzorci staré narace, problematizuje čtení těch současných především proto, že jim už z podstaty zprostředkování právě médii samotnými odmítáme podléhat.

Pozvánka